Przeskocz do treści

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie SP2, których rodzice wyrazili chęć ubezpieczenie dziecka są ubezpieczeni w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa.
Nr Polisy: 170011104357853 dotyczy elektronicznej rejestracji
Nr Polisy: 170011039712055 dotyczy deklaracji składanych w formie papierowej

Agent obsługujący SP2:
Andrzej Tomaszewski
tel. 602 596 848
Aviva Sp. z o. o.
I Oddział w Poznaniu
ul. Arcybiskupa Baraniaka 88b (budynek C)
61-131 Poznań
https://www.aviva.pl

Dokumenty dotyczące tego ubezpieczenia:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA | zobacz PDF
ZGŁOSZENIE SZKODY | zobacz PDF
INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE | zobacz PDF
SKRÓCONA OFERTA - ulotka | zobacz PDF

admin