Przeskocz do treści

Ubezpieczenie NNW uczniów

Rok szkolny 2019/2020
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2  w Środzie Wlkp. , których rodzice wyrazili chęć ubezpieczenie dziecka są ubezpieczeni w:
AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa.
Nr Polisy: 170011104357853 dotyczy elektronicznej rejestracji
Nr Polisy: 170011039712055 - dotyczy deklaracji składanych w formie papierowej

Składanie deklaracji ubezpieczeniowych przez  rodziców w formie elektronicznej: https://twojedziecko.aviva.pl/?token=12D971003700914DD61091BFB074B6B98D481E7E

 

Instytucją ubezpieczającą uczniów SP2 jest Aviva.
Nr do agenta obsługującego tel. 602 596 848 | Andrzej Tomaszewski
Aviva Sp. z o. o.
I Oddział w Poznaniu
ul. Arcybiskupa Baraniaka 88b (budynek C)
61-131 Poznań

Dokumenty dotyczące tego ubezpieczenia:

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia
Ulotka NNW szkolne 2019-2020
Informacja o dystrybutorze
Informacja dla rodzica - dane teleadresowe
Zgloszenie szkody na osobie NNW szkolne
OWU Twoje Dziecko z karta IDD

Ewa Bucikiewicz