Przeskocz do treści

Ubezpieczenie NNW uczniów

Rok szkolny 2018/2019
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2  w Środzie Wlkp. , których rodzice wyrazili chęć ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2018/2019 są ubezpieczeni w:
AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa.
Nr Polisy: 100050051750

W roku szkolnym 2018/2019 instytucją ubezpieczającą uczniów SP2 jest Aviva.
Nr do agenta obsługującego tel. 602 596 848
Andrzej Tomaszewski
Aviva Sp. z o. o.
I Oddział w Poznaniu
ul. Arcybiskupa Baraniaka 88b (budynek C)
61-131 Poznań
Infolinia  dla klientów: 22 557 44 44
Dokumenty dotyczące tego ubezpieczenia:
Informacje o ubezpieczeniu
Dla rodzica i wychowwcy-składki
Zgloszenie szkody na osobie NNW szkolne
Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu NW

Ewa Bucikiewicz