Przeskocz do treści

Świetlica szkolna

W Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. działają dwie świetlice szkolne:

  • dla dzieci  klas młodszych, tj. I – III przy ul. Dąbrowskiego, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 – 16.00;
  • dla uczniów klas starszych, tj. IV – VIII, do poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.30.

W świetlicy szkolnej przy ul. Dąbrowskiego obowiązuje obuwie zmienne.

Świetlica szkolna przyjmuje dzieci według określonych zasad. Uczniowie muszą zostać zapisani na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni wniosek. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19, do świetlicy szkolnej dla uczniów klas I – III (przy ul. Dąbrowskiego) przyjmowane będą dzieci tylko rodziców pracujących a do świetlicy szkolnej dla uczniów klas IV – VIII (przy ul. Lipowej) tylko dzieci dojeżdżające.

Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej.

Karta zapisu dziecka do świetlicy: pobierz tutaj

Joanna Szarzyńska-Nowak

Skip to content