Przeskocz do treści

Świetlica szkolna

W Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. działają dwie świetlice szkolne:

  • dla dzieci  klas młodszych, tj. I – III przy ul. Dąbrowskiego, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 – 16.00;
  • dla uczniów klas starszych, tj. IV – VIII, do poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.30.

W świetlicy szkolnej przy ul. Dąbrowskiego obowiązuje obuwie zmienne.

Świetlica szkolna przyjmuje dzieci według określonych zasad. Uczniowie muszą zostać zapisani na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni wniosek.

Opieką świetlicową objęte są dzieci, których oboje rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe.

Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej.

Dokumenty zgłoszenia dziecka do świetlicy:
świetlica przy ul. Dąbrowskiego
świetlica przy ul. Lipowej

Joanna Szarzyńska-Nowak