Przeskocz do treści

Stypendia motywacyjne dla uczniów SP2

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

Czytaj dokument:
Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w SP2

admin