Przeskocz do treści

LEKCJE +

W szkole uczniowie codziennie uczestniczą w lekcjach prowadzonych
przez nauczycieli. Często te lekcje są do siebie podobne: ćwiczenia, działania, rozmowy, praca w parach, praca w grupach...
Czasami jednak odbywają się lekcje "z przygodą", nieco inne niż zwykle.
W Strefie LEKCJE + publikujemy informacje o tych niezwykłych lekcjach.
admin