Przeskocz do treści

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagogami w naszej szkole są:
mgr Magdalena Aust, mgr Aneta Maciejewska, mgr Danuta Waligóra

Godziny pracy pedagogów:
Aneta Maciejewska
poniedziałek       8.00 – 14.30
wtorek                 8.00 – 14.30
środa                   8.00 – 15.25
czwartek             8.00 – 13.40
piątek                  8.30 – 13.25

Danuta Waligóra 
poniedziałek       8.00 – 11.30
środa                   8.00 – 11.30
piątek                  8.00 – 11.00

Magdalena Aust
poniedziałek      11:30 - 12:30
wtorek                 9:30 - 11:30 i 14:30 -17:00
środa                   9:00 - 12:30                   
czwartek             10:30 - 12:30