Przeskocz do treści

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagogami w naszej szkole są:
mgr Aneta Maciejewska, mgr Agnieszka Najewska - Nowak i mgr Danuta Waligóra

Godziny pracy pedagogów:
Aneta Maciejewska
ul. Lipowa:  poniedziałek 12.00- 13.00| wtorek 9.00 - 15.00 | czwartek 8.00 - 13.30 
ul. Dąbrowskiego:  poniedziałek 9.00 - 12.00 | środa 8.00 - 10.30 
piątek 9.00 - 13.00

Agnieszka Najewska - Nowak
ul. Lipowa: poniedziałek 11.00-15.10| środa 11.30 - 15.05|
czwartek 11:55- 15.05| piątek 12.30- 15.05

Danuta Waligóra
ul. Lipowa: poniedziałek 8.00 - 11.00 | środa 8.00 - 12.00 | piątek 9.00 - 12.00