Przeskocz do treści

Organizacja pracy

Nauka w szkole zorganizowana została w dwóch budynkach.
W szkole przy ul. Dąbrowskiego uczą się uczniowie klas: I, II i III szkoły podstawowej.
W budynku szkoły przy ul. Lipowej uczą się uczniowie klas IV-VIII .
Lekcje odbywają się w następujących godzinach:
1. lekcja   8:00 - 8:45        [przerwa 10 min.]
2. lekcja   8:55 - 9:40        [przerwa 10 min.]
3. lekcja   9:50 - 10:35      [przerwa 15 min.]
4. lekcja   10:50 - 11:35    [przerwa 10 min.]
5. lekcja   11:45 - 12:30    [przerwa 10 min.]
6. lekcja   12:40 - 13:25    [przerwa 20 min.]
7. lekcja   13:45 - 14:30    [przerwa 10 min.]
8. lekcja   14:40 - 15:25    [przerwa 10 min.]
9. lekcja 15:35 - 16:20 [koniec zajęć]

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Wtorki informacyjne:
20 października 2020 r., 15 grudnia 2020 r., 9 marca 2021 r., 18 maja 2021 r.

(Nauczyciele pełnią dyżury w godz.17.00-18.00 w salach lekcyjnych,
spis sal z nazwiskami nauczycieli znajduje się przy drzwiach wejściowych
oraz na na drzwiach pokoi nauczycielskich)

Spotkania z rodzicami:
7-11 września 2020 r., 16-20 listopada 2020 r. , 25-29 stycznia 2021 r., 12-16 kwietnia 2021 r.
Proponowane oceny śródroczne: 11.01.2021 r. (poniedziałek)
Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze: 18.01.2021 r.
Koniec I półrocza:  22.01.2021 r.
Ferie zimowe: 15.02. - 28.02.2021 r. 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 9.11., 10.11.2020 r.,  30.04.2021 r.,
25-27.05.2021 r. (egzaminy uczniów klas 8), 4.06.2021 r., 21.06.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 1 - 6.04.2021 r.
Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych: 14.05.2021 r.
Egzaminy Uczniów Klas Ósmych: 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)
Przewidywane oceny roczne: 4 czerwca 2020 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych: 11.06.2021 r.
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021: 25 czerwca 2021 r.

admin

Skip to content