Przeskocz do treści

Nauka w Quizlet – klasy VII

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY (klasa 7) - CZŁOWIEK (mix)
REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY (klasa 7) - CZŁOWIEK (1/2 listy)

ZBIÓR ZADAŃ DO WSZYSTKICH ROZDZIAŁÓW REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY

ENGLISH CLASS -news and entertainment

ENGLISH CLASS - Friends and family - unit 2 

ENGLISH CLASS - przymiotniki z -ed i -ing

ENGLISH CLASS - Animal magic (animals and body parts)

ENGLISH CLASS - Animal magic (charakter i inne)

ENGLISH CLASS - new technology - unit 4

ENGLISH CLASS - new technology - unit 4 - część II

ENGLISH CLASS - my home, my town

ENGLISH CLASS - my home, my town -cz.II

ENGLISH CLASS - unit 6 - take care -cz.I

ENGLISH CLASS - unit 6 - take care -cz.II

ENGLISH CLASS - unit 7 - shopping around cz.I

ENGLISH CLASS - unit 7 - shopping around cz.II

 

Ćwiczenia od wydawnictwa Pearson (klasa 7)

English Class A2+ - Irregular verbs (3 forms)

English Class A2+ - Irregular verbs (translations)

Level A2+ - Lesson 1.1 - Culture, People (Ludzie związani z kulturą)

Level A2+ - Lesson 1.1 - Cultural activities (Korzystanie z kultury)

Level A2+ - Lesson 1.2

Level A2+ - Lesson 1.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 1.3

Level A2+ - Lesson 1.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 1.7

Level A2+ - Lesson 2.1 - Describing clothes (Opisywanie ubrań)

Level A2+ - Lesson 2.1 - Clothes and accessories (Ubrania i dodatki)

Level A2+ - Lesson 2.2 - Out of class

Level A2+ - Lesson 2.4

Level A2+ - Lesson 2.3 - Adjectives ending in -ing / -ed (Przymiotniki z końcówkami -ing / -ed)

Level A2+ - Lesson 2.5 - Personality adjectives (Przymiotniki opisujące charakter)

Level A2+ - Lesson 2.7

Level A2+ - Lesson 2.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.1 - Animals (Zwierzęta)

Level A2+ - Lesson 3.1 - Animal body parts (Części ciała zwierząt)

Level A2+ - Lesson 3.2

Level A2+ - Lesson 3.3 - Personality (Charakter)

Level A2+ - Lesson 3.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.5

Level A2+ - Lesson 3.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.7

Level A2+ - Lesson 4.1 - Computer equipment (Sprzęt komputerowy)

Level A2+ - Lesson 4.1 - Gadgets and technology (Gadżety i technologia)

Level A2+ - Lesson 4.2 - Out of class

Level A2+ - Lesson 4.3 - Phrasal verbs (Czasowniki złożone)

Level A2+ - Lesson 4.4

Level A2+ - Lesson 4.5

Level A2+ - Lesson 4.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 4.7

Level A2+ - Lesson 5.1 - Rooms and things in the house (Pomieszczenia i przedmioty w domu)

Level A2+ - Lesson 5.1 - Prepositions of place (Przyimki określające położenie)

Level A2+ - Lesson 5.2 - Housework (Prace domowe)

Level A2+ - Lesson 5.3 - Adjectives to describe a house (Przymiotniki opisujące dom)

Level A2+ - Lesson 5.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 5.5 - Places in town (Miejsca w mieście)

Level A2+ - Lesson 5.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 5.7

Skip to content