Przeskocz do treści

Nauka w Quizlet | klasy VI

Krótki opis dostępnych zadań:

  1. UCZ SIĘ - to najprostsze ćwiczenie w formie zadania wielokrotnego wyboru.
  2. FISZKI - klikając na fiszkę odwracamy kartkę i powtarzamy słowo w w języku obcym (lub polskim). Ćwiczenie to bardzo pomaga w zapamiętywaniu słów (oraz wymowy, gdyż słowa są czytane przez lektora) i warto je wykonywać kilka razy.
  3. TRYB PISANIA oraz ĆWICZENIE PISOWNI to zadania pomagające w utrwaleniu pisowni słów (która niestety często różni się od wymowy)
  4. TEST - jest to ćwiczenie, w którym można sprawdzić swoją wiedzę. W opcjach możemy wybrać rodzaj zadań sprawdzających nasza wiedzę - pisanie słów, dopasowywanie wersji polskiej z angielską, zadanie wielokrotnego wyboru lub prawda-fałsz.
  5. DOPASOWANIA - w tym zadaniu łączymy ze sobą wersję polską z angielską (lub angielską z polską). Dodatkową motywacją jest mierzony czas i możliwość pobijania własnych rekordów:)
  6. GRAWITACJA - jest to połączenie nauki z zabawą. Musimy zapisywać słowa (zapisane na asteroidach) zanim asteroida uderzy w Ziemię. Gra ta jest dobrym sprawdzeniem naszej wiedzy oraz pomaga w ćwiczeniu pisania na klawiaturze:)

Przy każdym z powyższych zadań można wybrać język, w którym udzielamy odpowiedzi. Można to zrobić w opcjach (niebieski przycisk OPCJE po lewej stronie). Język polski zaznaczony jest czasami jako JĘZYK POJĘCIA, a język angielski jako JĘZYK DEFINICJI.

STEPS PLUS 3 - WELCOME (słownictwo)

MEANS OF TRANSPORT -   środki transportu

STEPS PLUS 3 - unit 1 – phrasal verbs (czasowniki złożone)

STEPS PLUS 3 - unit 1 - travel

STEPS PLUS 3 - unit 2 - sport

unit 2 - SPORT - słownictwo

STEPS PLUS 3 - unit 3 - wild

STEPS PLUS 3 - unit 4 - Let's eat

STEPS PLUS 3 - unit 5 - entertainment (rozrywka)

STEPS PLUS 3 - unit 6 - shopping (zakupy)

STEPS PLUS 3 - unit 7 – health (zdrowie)

must czy have to?

must czy mustn't?

must czy mustn't (gra online i układanie zdań)

must czy mustn't II?

nazwy miesięcy

liczebniki porządkowe

daty - jak czytamy

STEPS PLUS 3 - unit 8 - mystery

Skip to content