Przeskocz do treści

LOWE dla Średzkiej Społeczności Lokalnej w Gminie Środa Wielkopolska

Akcja 1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych

Warsztaty, zajęcia organizowane w LOWE

Informacja o projekcie:  „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE dla Średzkiej Społeczności Lokalnej”

Gmina Środa Wielkopolska po złożeniu wniosku aplikacyjnego i pozytywnej jego ocenie - otrzymała grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych
i defaworyzowanych,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi
dla uczenia się przez całe życie.

Siedziba LOWE: Gmina Środa Wielkopolska - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
w Szkole Podstawowej nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej.

Więcej informacji:
plakat informacje o projekcie  |  formularz rekrutacji | facebook

admin