Przeskocz do treści

Logopedia

Logopedami w naszej szkole są:
mgr Aleksandra Szulczyńska – logopeda, surdopedagog
mgr Marta Polk
– neurologopeda

Szanowni Rodzice,
Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Proszę pamiętać, bez systematycznych ćwiczeń w domu oraz motywacji do działania nie osiągniemy sukcesu! Ćwiczenia utrwalające powinny odbywać się codziennie po kilka minut.

Serdecznie zapraszamy do współpracy -  skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Państwa.

Marta Polk
Aleksandra Szulczyńska

Najczęściej spotykane wady wymowy u dzieci w wieku szkolnym:

 • Seplenienie prosteparasygmatyzm:
  Polega na zastępowaniu głosek dentalizowanych jednego szeregu innym np. sz, ż, cz, dż zastępowane jest przez głoski zębowe s, z, c, dz, lub ciszące ś, ź, ć, dź;
 • Seplenienie międzyzębowe:
  Podczas realizacji głosek s, z, c, dz, lub sz, ż, cz, dż lub ś, ź, ć, dź język jest wsuwany między zęby;
 • Seplenienie boczne:
  Podczas realizacji głosek s, z, c, dz lub sz, ż, cz, dż lub ś, ź, ć, dź język jest ułożony niesymetryczny i strumień powietrza uchodzi prawą bądź lewą stronę (bokiem); powstaje nieprzyjemne, charakterystyczne brzmienie tzw. „mowa Kaczora Donalda”;
 • Kappacyzm/ Gammacyzm:
  Głoski k oraz g zastępowane są odpowiednio przez głoski t oraz d np. kot-tot;
 • Reranie, Pararotacyzm:
  Głoska r zastępowana jest głoską j lub l np. ryba - jiba, rower – lowel;
 • Mowa bezdźwięczna:
  G
  łoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki min. b-p, d-t, g-k, w-f, z-s;
 • Nosowanie:
  Nosowe brzmienie głosek ustnych (wrażenie kataru, zatkanego nosa) lub trudności w realizacji głosek nosowych.