Przeskocz do treści

Konkursy

Konkursy biblioteki szkolnej luty/marzec

Klasy IV –VI
Konkurs plastyczny „Tajemniczy ogród”
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie okładki do książki F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”. Praca powinna zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki         i wprowadzającą w jej treść.
Format: dowolny
Technika: dowolna
Kryteria oceny: wkład pracy, estetyka wykonania, wrażenie artystyczne.
Na odwrocie pracy należy się podpisać oraz podać klasę.
Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 29 III 2019r.

Klasy VII, VIII – III Gimnazjum
Konkurs „Pan Tadeusz”
„Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie” to jedno z najwybitniejszych dzieł w dorobku Adama Mickiewicza. Konkurs polega na zachęceniu do przeczytania tej epopei narodowej.
Pracę można przygotować indywidualnie lub w parach.
Technika i forma: dowolna
Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 29 III 2019r.

Konkursy biblioteki szkolnej listopad/grudzień

Klasy IV – VI
Konkurs „List do ulubionego bohatera literackiego”

Konkurs polega na napisaniu listu do ulubionego bohatera książki.
Format: A4, pismo odręczne.
Praca powinna posiadać wszystkie cechy charakterystyczne dla listu (układ graficzny, zwroty grzecznościowe).
Kryteria oceny: pomysłowość, poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna, estetyka pracy.
List należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 18 XII 2018r.

Klasy VII, VIII – III Gimnazjum
Konkurs plastyczny „W kręgu fantastyki”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do książki o tematyce baśniowej, fantastycznej lub fantasy.
Format: dowolny
Technika: dowolna
Kryteria oceny: pomysłowość, wkład pracy, estetyka, wrażenie artystyczne.
Na odwrocie pracy należy się podpisać, podać klasę oraz tytuł książki.
Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 18 XII 2018r.

Konkursy biblioteki szkolnej – październik 
Klasy IV - VI

Konkurs plastyczny „Ilustracja do ulubionej książki”
Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej ilustracji do dowolnej, ulubionej książki.
Format pracy: A4
Technika: dowolna
Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyka, wrażenie artystyczne.
Na odwrocie pracy należy się podpisać, podać klasę oraz tytuł książki.
Prace należy dostarczyć do końca października.

Klasy VII, VIII oraz III gimnazjum

Konkurs „Nie czekajcie – przeczytajcie!”
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki.
Prace powinny być czytelne, starannie napisane ręcznie lub na komputerze i opisane według wzoru:
Imię, nazwisko, klasa uczestnika konkursu oraz tytuł i autor recenzowanej książki .
Prace należy dostarczyć do końca października.

Wyniki konkursów zostaną opublikowane na stronie szkoły. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.