Przeskocz do treści

język angielski | Strefa EDU

Serdecznie zachęcamy do systematycznego powtarzania, utrwalania i ćwiczenia nowego słownictwa oraz gramatyki języka angielskiego 🙂

Konkurs Chodzący Słownik

Tutaj będą się pojawiać listy ze słówkami do nauki 🙂

 

Powtórzenie słownictwa z YouTubem 🙂

Wild animals - dzikie zwierzęta

Wild animals - dzikie zwierzęta 2

Farm animals - zwierzęta hodowlane

House - dom 1

House - dom 2

Fruit - owoce

Fruit - owoce 2

Fruit - owoce 3

Vegetables - warzywa 1

Vegetables - warzywa 2

Vegetables - warzywa 3

Shapes - kształty

buildings - budynki 1

buildings - budynki 2

In the bathroom - w łazience

Numbers - liczby

Numbers - liczby 2

Numbers - liczby 3

Ordinal numbers - liczby porządkowe

What time is it? - która jest godzina?

Months - miesiące

Days of the week - dni tygodnia

Seasons - pory roku

Sports - sporty 1

Sports - sporty 2

Jobs - zawody 1

Jobs - zawody 2

Jobs - zawody 3

Weather - pogoda

Free time - czas wolny 1

Free time - czas wolny 2

Food - jedzenie 1

Food - jedzenie 2

In the garden - w ogrodzie 1

In the garden - w ogrodzie 2

In the kitchen - w kuchni 1

In the kitchen - w kuchni 2

Nature - natura

Nature - natura 2

Nature - natura 3

The car - samochód 1

The car - samochód 2

Appearance - wygląd zewnętrzny

5 zmysłów - 5 senses

Daily activities -czynności codzienne

Daily activities - czynności codzienne 2

 

Fiszki do nauki słówek

Zawody - jobs

Moje miasto - my town

Mój dzień - My day

Państwa - countries

Ubrania - clothes (easy)

Animals (easy - klasa 1) - Tiger 1

Toys (zabawki) - klasa 1, Tiger 1

Czasowniki nieregularne cz.I (od BE do MEET)

Czasowniki nieregularne cz.II (od READ do WRITE)

   Nauka z Quizlet

Krótki opis dostępnych zadań:

  1. UCZ SIĘ - to najprostsze ćwiczenie w formie zadania wielokrotnego wyboru.
  2. FISZKI - klikając na fiszkę odwracamy kartkę i powtarzamy słowo w w języku obcym (lub polskim). Ćwiczenie to bardzo pomaga w zapamiętywaniu słów (oraz wymowy, gdyż słowa są czytane przez lektora) i warto je wykonywać kilka razy.
  3. TRYB PISANIA oraz ĆWICZENIE PISOWNI to zadania pomagające w utrwaleniu pisowni słów (która niestety często różni się od wymowy)
  4. TEST - jest to ćwiczenie, w którym można sprawdzić swoją wiedzę. W opcjach możemy wybrać rodzaj zadań sprawdzających nasza wiedzę - pisanie słów, dopasowywanie wersji polskiej z angielską, zadanie wielokrotnego wyboru lub prawda-fałsz.
  5. DOPASOWANIA - w tym zadaniu łączymy ze sobą wersję polską z angielską (lub angielską z polską). Dodatkową motywacją jest mierzony czas i możliwość pobijania własnych rekordów:)
  6. GRAWITACJA - jest to połączenie nauki z zabawą. Musimy zapisywać słowa (zapisane na asteroidach) zanim asteroida uderzy w Ziemię. Gra ta jest dobrym sprawdzeniem naszej wiedzy oraz pomaga w ćwiczeniu pisania na klawiaturze:)

Przy każdym z powyższych zadań można wybrać język, w którym udzielamy odpowiedzi. Można to zrobić w opcjach (niebieski przycisk OPCJE po lewej stronie). Język polski zaznaczony jest czasami jako JĘZYK POJĘCIA, a język angielski jako JĘZYK DEFINICJI.

Klasa 1

Animals (zwierzęta) - unit 5

Toys (zabawki) - unit 6

Klasa 2

Liczby od 10 do 20

 Klasa 2

TREETOPS 2 – AUTUMN (słownictwo)

TREETOPS 2 - numbers 1-20 (liczby od 1 do 20)

TREETOPS 2 - town (miasto)

TREETOPS 2 - Food and drink (jedzenie i picie)

TREETOPS 2 - winter (zima)

TREETOPS 2 - My money

Numbers 10-100 (dziesiatki)

TREETOPS 2 - unit 4 - zakupy (My money - shopping)

TREETOPS 2 - unit 5 - my bedroom (mój pokój)

TREETOPS 2 - unit 6 - play time

TREETOPS 2 - unit 7 - my clothes

TREETOPS 2 - unit 7-8 SUMMER

TREETOPS 2 - unit 8 - sport

 Klasa 3

TREETOPS 3 - państwa

TREETOPS 3 - magia (magic)

TREETOPS 3 - hobby (hobbies)

TREETOPS 3 - people (ludzie)

TREETOPS 3 - meal times (pory posiłków)

TREETOPS 3 - the body (części ciała)

TREETOPS 3 -daily routine (rutyna codzienna - unit 5)

TREETOPS 3 - wild animals (dzikie zwierzęta - unit 6)

TIME - godziny

 Klasa 4

Welcome - przywitania i pożegnania

Dni tygodnia

Pory roku

Nazwy miesięcy

Nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku

Liczby 1-10

Liczby 10-20

liczby - dziesiątki 10-100

Liczby 1-100 (mix)

Tomek and friends (1)

In the market, in the bathroom - powtórka słówek

To be - czasownik być (odmiana)

To be - być (pl-ang, ang-pl)

DOPEŁNIACZ ('s) - possessive 's

STEPS PLUS IV - unit 1 - Friends and family (przyjaciele i rodzina)

STEPS PLUS IV - rodzina

STEPS PLUS IV - My school (moja szkoła)

STEPS PLUS IV - My home (mój dom)

STEPS PLUS IV - Get moving (ruszaj się!)

There is czy threre are?

There is czy there are cz.2

There is czy there are cz.3

There is czy there are cz.4

There is/ There are (online games-anglomaniacy)

Przyimki miejsca (prepositions of place)

Przyimki miejsca (prepositions of place) cz.2

STEPS PLUS IV - ANIMALS

STEPS PLUS IV - unit 5 - ANIMALS (zwierzęta)

STEPS IV - zdania z have got i has got

STEPS PLUS IV - unit 6 - PEOPLE (ludzie)

przymiotniki dzierżawcze (my, your...)

STEPS PLUS IV - MY DAY (część I)

STEPS PLUS IV - unit 7 - MY DAY (mój dzień)

STEPS PLUS IV - unit 8 - FREE TIME (czas wolny)

 Klasa 5

STEPS FORWARD 2 – WELCOME (słownictwo)

Agata and friends (p. 12-13)

STEPS FORWARD 2 - unit 1 – my friends (clothes)

STEPS FORWARD 2 - unit 1 - my friends (moi przyjaciele)

STEPS FORWARD 2 - unit 2 - my school (moja szkoła)

STEPS FORWARD 2 - unit 3 - music (muzyka)

STEPS FORWARD 2 - unit 4 - digital world (cyfrowy świat)

STEPS FORWARD 2 - digital world II

STEPS FORWARD 2 - unit 5 - nature (przyroda)

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień wyższy

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień najwyższy

STEPS FORWARD 2 - unit 6 -my town (moje miasto)

Czasowniki nieegularne (od be do leave) - czas Past Simple

Czasowniki nieregularne (od make do write) - czas Past Simple

STEPS FORWARD 2 - unit 7 - people (ludzie)

STEPS FORWARD 2 - unit 8 - around the world (dookoła świata)

Klasa 6

STEPS PLUS 3 - WELCOME (słownictwo)

MEANS OF TRANSPORT -   środki transportu

STEPS PLUS 3 - unit 1 – phrasal verbs (czasowniki złożone)

STEPS PLUS 3 - unit 1 - travel

STEPS PLUS 3 - unit 2 - sport

STEPS PLUS 3 - unit 3 - wild

STEPS PLUS 3 - unit 4 - Let's eat

STEPS PLUS 3 - unit 5 - entertainment (rozrywka)

STEPS PLUS 3 - unit 6 - shopping (zakupy)

STEPS PLUS 3 - unit 7 – health (zdrowie)

must czy have to?

must czy mustn't?

must czy mustn't (gra online i układanie zdań)

must czy mustn't II?

nazwy miesięcy

liczebniki porządkowe

daty - jak czytamy

STEPS PLUS 3 - unit 8 - mystery

Klasa 7 (język angielski jako drugi język obcy)

Welcome - przywitania i pożegnania

Państwa i narodowości

Liczby 1-10

Liczby 10-20

liczby - dziesiątki 10-100

Liczby 1-100 (mix)

Dni tygodnia

Pory roku

Nazwy miesięcy

To be - czasownik być (odmiana)

To be - być (pl-ang, ang-pl)

The wildlife club

 Klasa 7

ENGLISH CLASS -news and entertainment

ENGLISH CLASS - Friends and family - unit 2 

ENGLISH CLASS - przymiotniki z -ed i -ing

ENGLISH CLASS - Animal magic (animals and body parts)

ENGLISH CLASS - Animal magic (charakter i inne)

ENGLISH CLASS - new technology - unit 4

ENGLISH CLASS - new technology - unit 4 - część II

ENGLISH CLASS - my home, my town

ENGLISH CLASS - my home, my town -cz.II

ENGLISH CLASS - unit 6 - take care -cz.I

ENGLISH CLASS - unit 6 - take care -cz.II

ENGLISH CLASS - unit 7 - shopping around cz.I

ENGLISH CLASS - unit 7 - shopping around cz.II

Ćwiczenia od wydawnictwa Pearson (klasa 7)

English Class A2+ - Irregular verbs (3 forms)

English Class A2+ - Irregular verbs (translations)

Level A2+ - Lesson 1.1 - Culture, People (Ludzie związani z kulturą)

Level A2+ - Lesson 1.1 - Cultural activities (Korzystanie z kultury)

Level A2+ - Lesson 1.2

Level A2+ - Lesson 1.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 1.3

Level A2+ - Lesson 1.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 1.7

Level A2+ - Lesson 2.1 - Describing clothes (Opisywanie ubrań)

Level A2+ - Lesson 2.1 - Clothes and accessories (Ubrania i dodatki)

Level A2+ - Lesson 2.2 - Out of class

Level A2+ - Lesson 2.4

Level A2+ - Lesson 2.3 - Adjectives ending in -ing / -ed (Przymiotniki z końcówkami -ing / -ed)

Level A2+ - Lesson 2.5 - Personality adjectives (Przymiotniki opisujące charakter)

Level A2+ - Lesson 2.7

Level A2+ - Lesson 2.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.1 - Animals (Zwierzęta)

Level A2+ - Lesson 3.1 - Animal body parts (Części ciała zwierząt)

Level A2+ - Lesson 3.2

Level A2+ - Lesson 3.3 - Personality (Charakter)

Level A2+ - Lesson 3.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.5

Level A2+ - Lesson 3.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.7

Level A2+ - Lesson 4.1 - Computer equipment (Sprzęt komputerowy)

Level A2+ - Lesson 4.1 - Gadgets and technology (Gadżety i technologia)

Level A2+ - Lesson 4.2 - Out of class

Level A2+ - Lesson 4.3 - Phrasal verbs (Czasowniki złożone)

Level A2+ - Lesson 4.4

Level A2+ - Lesson 4.5

Level A2+ - Lesson 4.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 4.7

Level A2+ - Lesson 5.1 - Rooms and things in the house (Pomieszczenia i przedmioty w domu)

Level A2+ - Lesson 5.1 - Prepositions of place (Przyimki określające położenie)

Level A2+ - Lesson 5.2 - Housework (Prace domowe)

Level A2+ - Lesson 5.3 - Adjectives to describe a house (Przymiotniki opisujące dom)

Level A2+ - Lesson 5.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 5.5 - Places in town (Miejsca w mieście)

Level A2+ - Lesson 5.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 5.7

 Klasa 8

8 - CZŁOWIEK - dane osobowe i wygląd (unit 1)

8 - CZŁOWIEK - ubrania, styl i charakter (unit 1)

8 - CZŁOWIEK - charakter, uczucia, czasowniki złożone (unit 1)

8 - MIEJSCE ZAMIESZKANIA (części domu, meble, sprzęty, pokój, kuchnia, sypialnia, łazienka)

8- MIEJSCE ZAMIESZKANIA (przymiotniki, domy, położenie, wieś, miasto, inne)

8- ŻYCIE PRYWATNE (rodzina, etapy życia, czynności codzienne, czas wolny)

8- ŻYCIE PRYWATNE (związki, konflikty, święta i uroczystości, inne)

Strona bierna ćw.1

Strona bierna ćw.2

Strona bierna - Present Simple

Strona bierna - Present Continuous

Strona bierna - Past Simple

Strona bierna - Present Perfect

Strona bierna - Future Simple

Tryby warunkowe (conditionals)

1.tryb warunkowy - 1st conditional

2.tryb warunkowy - 2nd conditional

 

 Ćwiczenia dla wszystkich 🙂

To be - czasownik być (interaktywna książka z ćwiczeniami)

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień wyższy

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień najwyższy

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW I

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW II

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW III

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW IV

Dni tygodnia

nazwy miesięcy

liczebniki porządkowe

daty - jak czytamy

MEANS OF TRANSPORT -   środki transportu

Czas przeszły - PAST SIMPLE

Czas przeszły - PAST SIMPLE II

Czas przeszły - PAST SIMPLE III

Czas przeszły PAST SIMPLE - PYTANIA

Czas przeszły - PAST SIMPLE - PRZECZENIA

BOŻE NARODZENIE - Christmas

ZAIMKI OSOBOWE (osoby)

przymiotniki dzierżawcze (my, your...)

PHRASAL VERBS – czasowniki złożone

DOPEŁNIACZ ('s) - possessive 's

PLURALS – liczba mnoga

Strona bierna ćw.1

Strona bierna ćw.2

Strona bierna - Present Simple

Strona bierna - Present Continuous

Strona bierna - Past Simple

Strona bierna - Present Perfect

Strona bierna - Future Simple

Tryby warunkowe (conditionals)

1.tryb warunkowy - 1st conditional

2.tryb warunkowy - 2nd conditional

TIME - godziny

MUST czy HAVE TO?

MUST czy MUSTN'T?

MUST czy MUSTN'T? cz.2

MUST czy MUSTN'T cz.3

must czy have to?

must czy mustn't (online game)

must czy mustn't II?

THERE IS czy THERE ARE

There is czy there are cz.2

There is czy there are cz.3

There is czy there are cz.4

Przyimki miejsca (prepositions of place)

Przyimki miejsca (prepositions of place) cz.2

VEGETABLES – warzywa

FRUIT – owoce

CLOTHES – ubrania

IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past participle – trzecia forma)

IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past Simple – druga forma)

ELEMENTARY VOCABULARY – (bardzo) podstawowe słownictwo

NUMBERS 1-100 - liczby od 1 do 100

Numbers 10-100 (dziesiatki)

(extra) CLOTHES- ubrania

Nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku

Przysłówki częstotliwości - adverbs of frequency

Zwierzęta - animals

Dom - house

Szkoła - school

Jedzenie - food

Miasto - town

Przyroda - nature

Kolory - colors

Części ciała (parts of the body)

For czy since? (czas Present perfect)

 

Culture corner - Kącik kulturowy

10 miejsc, które warto zobaczyć w Londynie

London guide - przewodnik po Londynie

Wskazówki dla osób wybierających się do Londynu pierwszy raz

 

Dzień św. Patryka - St.Patrick's Day

Dzień św. Patryka II - St.Patrick's Day II

 

Słownictwo wielkanocne

Easter Egg Hunt - poszukiwanie ukrytych jajek

Easter Egg Roll - festyn rodzinny (w Poniedziałek Wielkanocny) przed Białym Domem

Tradycje wielkanocne - Easter traditions

 

Boże Narodzenie - Christmas I

Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii i USA

 

TŁUMACZENIE ZDAŃ

Zadania utrwalające budowę zdań w poszczególnych czasach. Wystarczy przetłumaczyć zdanie na język angielski i kliknąć przycisk NEXT. Po skończeniu wszystkich zdań należy zatwierdzić zakończenie testu klikając na przycisk FINISH NOW, a następnie potwierdzić swój wybór przyciskiem CONFIRM FINISH NOW (pojawi się też wtedy wynik ze statystykami naszego zadania)

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

QUESTIONS - budowanie pytań

Must i mustn't w zdaniach

 

       KRZYŻÓWKI

Zachęcamy do rozwiązywania krzyżówek, aby w prosty i przyjemny sposób utrwalać pisownię angielskich słów.

FOOD - jedzenie

Months - nazwy miesięcy

Days of the week - dni tygodnia

Numbers 1-100

MY HOUSE - mój dom

PAST SIMPLE (czasowniki nieregularne)

 

WYKREŚLANKI

Zachęcamy do rozwiązywania zadań polegających na wyszukiwaniu słów ukrytych w wykreślance. Zadanie to, podobnie jak powyższe krzyżówki, pomaga utrwalić angielskie słownictwo wraz z poprawną pisownią.

CLOTHES - ubrania

Months - miesiące

ANIMALS - zwierzęta

 

ŁĄCZENIE SŁÓW (pl-ang, ang-pl)

Present Simple

To be (czasownik być)

SPORTS - sporty

IRREGULAR VERBS ( PAST SIMPLE )- czasowniki nieregularne (czas przeszły)

 

Wybierz poprawną odpowiedź

To be I (być ćw.I)

To be II (być ćw. II)

To be III (ćw. III)

To be + zawody

Present Simple

There is / there are

There is /There are II

Present SImple - pisownia czasowników w 3.os.l.poj.

FOR and SINCE (Present Perfect)

Present Perfect

Present Perfect cz.II

A czy AN? - przedimki

A czy AN? - przedimki - cz.II

 

  Uzupełnianie zdań

To be (czasownik być)

Present Simple

Present Simple cz.II

Present SImple - 3 os.l.poj.

Present Perfect - uzupełnianie zdań

Present Perfect - uzupełnianie zdań cz.II

 

Nauka z YouTubem 🙂

Anglicy czytają wiersz Jana Brzechwy- "chrząszcz"  😉

Słownictwo do opisu wyglądu człowieka

Opis człowieka - przymiotniki w całych zdaniach

Zwroty angielskie dla poczatkujących

Przymiotniki - przeciwieństwa

Poprawna wymowa - najczęściej popełniany błędy

Lista czasowników nieregularnych na wesoło (RAP SONG) 🙂

Lista czasowników nieregularnych inaczej  - SP2 LISTĘ ZNA! 🙂 Rok 2014 🙂

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK II

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK III

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PAST SIMPLE

PAST CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

FUTURE (will & going to)

 

Przykładowe sprawdziany

KLASA 2 - przykładowy sprawdzian z rozdziałów 3-4 (Young Treetops 2)

KLASA 4 - przykładowy sprawdzian z rozdziału 5 - (Steps Plus IV) - ANIMALS

KLASA 5 - Przykładowy sprawdzian z rozdziału 3 (Steps Forward 2) - MUSIC

KLASA 5 - Przykładowy sprawdzian z rozdziału 4 (Steps Forward 2) - DIGITAL WORLD

KLASA 5 - przykładowy sprawdzian z rozdziału 5 (Steps Forward 2) - NATURE

KLASA 5 - przykładowa kartkówka ze stopniowania przymiotników

KLASA 6 - przykładowy sprawdzian z rozdziału 5 (Steps Forward 3) - SPORT

KLASA 7 - przykładowy sprawdzian z rozdziału TIME FOR CULTURE

KLASA 7 - przykładowy sprawdzian z rozdziału 5 (English Class) - MY HOME,...

KLASA 6 - unit 4 (TRAVEL)

 

Przykładowe testy poziomujące

Przykładowy test poziomujący - dla uczniów klasy 6

 

Międzynarodowy Projekt eTwinning

Kilka słów o eTwinningu

Poznajmy się - Let's get to know each other (5b - 2017r) Krótki filmik nakręcony z udziałem czterech uczniów z klasy 5b. Pokazuje on, że nasi uczniowie potrafią mówić po angielsku i chcą poznawać uczniów z innych krajów! 🙂

HAPPY (klasa 6c - rok 2014)

HAPPY (5b - rok 2014)

Poznajmy się - Let's get to know each other (rok 2013/2014)

SP2 listę zna! (nauka listy czasowników nieregularnych w przyjemny sposób:) )

 

 Egzamin ósmoklasisty od 2018r.

Egzamin ósmoklasisty: podstawowe informacje

Przewodnik po egzaminie ósmoklasisty (Pearson)

Egzamin ósmoklasisty: tworzenie wypowiedzi pisemnych

Egzamin ósmoklasisty: funkcje językowe

Egzamin ósmoklasisty: znajomość środków językowych

Egzamin ósmoklasisty: słuchanie

Przykładowy arkusz egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego (podany przez CKE)

Zasady oceniania egzaminu ósmoklasisty (CKE)

Przykładowy arkusz egzaminu ósmoklasisty (DIAGNOZA McMillan 2018)

Próbny egzamin ósmoklasisty (grudzień 2018r)

Zasady oceniania egzaminu próbnego (grudzień 2018r)

Transkrypcja (zapis) nagrań z egzaminu próbnego (2018r)

Bank zadań otwartych (Macmillan)

 

  Przykładowe arkusze konkursowe

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap rejonowy

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap rejonowy

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap wojewódzki

 

Klasa z rozszerzonym językiem angielskim 🙂 (5a)

Wizytówka klasy - let's get to know each other (poznajmy się)

Ważne pytania na początek znajomości 🙂

in the market (na targowisku)

 

Powtórka z lekcji j.francuskiego 🙂

Cyfry i liczby (1-12) - język angielski i francuski

Kolory - język angielski i francuski

Przydatne zwroty - język angielski i francuski

                                                    Dziękuję za każdą z

                                                       odwiedzin 🙂

                                                    Daniel Kowalski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------