Przeskocz do treści

Strefa EDU | język angielski

Serdecznie zachęcamy do systematycznego powtarzania, utrwalania i ćwiczenia nowego słownictwa oraz gramatyki języka angielskiego.

Słowniki internetowe (online) PL-ANG, ANG-PL

słownik angielskiego on-line diki
słownik angielskiego on-line bab.la
słownik angielskiego on-line pons
słownik angielskiego on-line  dictionary.cambridge

Powtórzenie słownictwa z YouTubem

Wild animals - dzikie zwierzęta
Wild animals - dzikie zwierzęta 2
Farm animals - zwierzęta hodowlane
House - dom 1
House - dom 2
Fruit - owoce
Fruit - owoce 2
Fruit - owoce 3
Vegetables - warzywa 1
Vegetables - warzywa 2
Vegetables - warzywa 3
Shapes - kształty
buildings - budynki 1
buildings - budynki 2
In the bathroom - w łazience
Numbers - liczby
Numbers - liczby 2
Numbers - liczby 3
Ordinal numbers - liczby porządkowe
What time is it? - która jest godzina?
Months - miesiące
Days of the week - dni tygodnia
Seasons - pory roku
Sports - sporty 1
Sports - sporty 2
Jobs - zawody 1
Jobs - zawody 2
Jobs - zawody 3
Weather - pogoda
Free time - czas wolny 1
Free time - czas wolny 2
Food - jedzenie 1
Food - jedzenie 2
In the garden - w ogrodzie 1
In the garden - w ogrodzie 2
In the kitchen - w kuchni 1
In the kitchen - w kuchni 2
Nature - natura
Nature - natura 2
Nature - natura 3
The car - samochód 1
The car - samochód 2
Appearance - wygląd zewnętrzny
5 zmysłów - 5 senses
Daily activities -czynności codzienne
Daily activities - czynności codzienne 2

Fiszki do nauki słówek

Zawody - jobs

Moje miasto - my town

Mój dzień - My day

Państwa - countries

Ubrania - clothes (easy)

Animals (easy - klasa 1) - Tiger 1

Toys (zabawki) - klasa 1, Tiger 1

Czasowniki nieregularne cz.I (od BE do MEET)

Czasowniki nieregularne cz.II (od READ do WRITE)

Nauka z Quizlet

Krótki opis dostępnych zadań:

  1. UCZ SIĘ - to najprostsze ćwiczenie w formie zadania wielokrotnego wyboru.
  2. FISZKI - klikając na fiszkę odwracamy kartkę i powtarzamy słowo w w języku obcym (lub polskim). Ćwiczenie to bardzo pomaga w zapamiętywaniu słów (oraz wymowy, gdyż słowa są czytane przez lektora) i warto je wykonywać kilka razy.
  3. TRYB PISANIA oraz ĆWICZENIE PISOWNI to zadania pomagające w utrwaleniu pisowni słów (która niestety często różni się od wymowy)
  4. TEST - jest to ćwiczenie, w którym można sprawdzić swoją wiedzę. W opcjach możemy wybrać rodzaj zadań sprawdzających nasza wiedzę - pisanie słów, dopasowywanie wersji polskiej z angielską, zadanie wielokrotnego wyboru lub prawda-fałsz.
  5. DOPASOWANIA - w tym zadaniu łączymy ze sobą wersję polską z angielską (lub angielską z polską). Dodatkową motywacją jest mierzony czas i możliwość pobijania własnych rekordów:)
  6. GRAWITACJA - jest to połączenie nauki z zabawą. Musimy zapisywać słowa (zapisane na asteroidach) zanim asteroida uderzy w Ziemię. Gra ta jest dobrym sprawdzeniem naszej wiedzy oraz pomaga w ćwiczeniu pisania na klawiaturze:)

Przy każdym z powyższych zadań można wybrać język, w którym udzielamy odpowiedzi. Można to zrobić w opcjach (niebieski przycisk OPCJE po lewej stronie). Język polski zaznaczony jest czasami jako JĘZYK POJĘCIA, a język angielski jako JĘZYK DEFINICJI.

Klasa 1

Animals (zwierzęta) - unit 5

Toys (zabawki) - unit 6

Klasa 2

Liczby od 10 do 20

Unit 2 - animals and food

TREETOPS 2 – AUTUMN (słownictwo)

TREETOPS 2 - numbers 1-20 (liczby od 1 do 20)

TREETOPS 2 - town (miasto)

TREETOPS 2 - Food and drink (jedzenie i picie)

TREETOPS 2 - winter (zima)

TREETOPS 2 - My money

Numbers 10-100 (dziesiatki)

TREETOPS 2 - unit 4 - zakupy (My money - shopping)

TREETOPS 2 - unit 5 - my bedroom (mój pokój)

TREETOPS 2 - unit 6 - play time

TREETOPS 2 - unit 7 - my clothes

TREETOPS 2 - unit 7-8 SUMMER

TREETOPS 2 - unit 8 - sport

Klasa 3

TREETOPS 3 - państwa

TREETOPS 3 - magia (magic)

TREETOPS 3 - hobby (hobbies)

TREETOPS 3 - people (ludzie)

TREETOPS 3 - meal times (pory posiłków)

TREETOPS 3 - the body (części ciała)

TREETOPS 3 -daily routine (rutyna codzienna - unit 5)

TREETOPS 3 - wild animals (dzikie zwierzęta - unit 6)

TIME - godziny

Klasa 4

Welcome - przywitania i pożegnania

Dni tygodnia

Pory roku

Nazwy miesięcy

Nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku

Liczby 1-10

Liczby 10-20

liczby - dziesiątki 10-100

Liczby 1-100 (mix)

Tomek and friends (1)

In the market, in the bathroom - powtórka słówek

To be - czasownik być (odmiana)

To be - być (pl-ang, ang-pl)

DOPEŁNIACZ ('s) - possessive 's

Question words - słówka pytające

Questions (with TO BE) - pytania (z BYĆ)

STEPS PLUS IV - unit 1 - Friends and family (przyjaciele i rodzina)

STEPS PLUS IV - rodzina

STEPS PLUS IV - My school (moja szkoła)

Przedmioty szkolne

My school - powtórka ze słownictwa

Pytania (słówka pytające i budowanie pytań z czasownikiem BYĆ)

STEPS PLUS IV - My home (mój dom)

My home - słownictwo

STEPS PLUS IV - Get moving (ruszaj się!)

There is czy threre are?

There is czy there are cz.2

There is czy there are cz.3

There is czy there are cz.4

There is/ There are (online games-anglomaniacy)

Przyimki miejsca (prepositions of place)

Przyimki miejsca (prepositions of place) cz.2

STEPS PLUS IV - ANIMALS

STEPS PLUS IV - unit 5 - ANIMALS (zwierzęta)

STEPS IV - zdania z have got i has got

STEPS PLUS IV - unit 6 - PEOPLE (ludzie)

przymiotniki dzierżawcze (my, your...)

STEPS PLUS IV - MY DAY (część I)

STEPS PLUS IV - unit 7 - MY DAY (mój dzień)

STEPS PLUS IV - unit 8 - FREE TIME (czas wolny)

Klasa 5

STEPS FORWARD 2 – WELCOME (słownictwo)

Agata and friends (p. 12-13)

STEPS FORWARD 2 - unit 1 – my friends (clothes)

STEPS FORWARD 2 - unit 1 - my friends (moi przyjaciele)

STEPS FORWARD 2 - unit 2 - my school (moja szkoła)

STEPS FORWARD 2 - unit 3 - music (muzyka)

STEPS FORWARD 2 - unit 4 - digital world (cyfrowy świat)

STEPS FORWARD 2 - digital world II

STEPS FORWARD 2 - unit 5 - nature (przyroda)

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień wyższy

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień najwyższy

STEPS FORWARD 2 - unit 6 -my town (moje miasto)

Czasowniki nieegularne (od be do leave) - czas Past Simple

Czasowniki nieregularne (od make do write) - czas Past Simple

STEPS FORWARD 2 - unit 7 - people (ludzie)

STEPS FORWARD 2 - unit 8 - around the world (dookoła świata)

Klasa 6

STEPS PLUS 3 - WELCOME (słownictwo)

MEANS OF TRANSPORT -   środki transportu

STEPS PLUS 3 - unit 1 – phrasal verbs (czasowniki złożone)

STEPS PLUS 3 - unit 1 - travel

STEPS PLUS 3 - unit 2 - sport

unit 2 - SPORT - słownictwo

STEPS PLUS 3 - unit 3 - wild

STEPS PLUS 3 - unit 4 - Let's eat

STEPS PLUS 3 - unit 5 - entertainment (rozrywka)

STEPS PLUS 3 - unit 6 - shopping (zakupy)

STEPS PLUS 3 - unit 7 – health (zdrowie)

must czy have to?

must czy mustn't?

must czy mustn't (gra online i układanie zdań)

must czy mustn't II?

nazwy miesięcy

liczebniki porządkowe

daty - jak czytamy

STEPS PLUS 3 - unit 8 - mystery

Klasa 7 (język angielski jako drugi język obcy)

Welcome - przywitania i pożegnania

Państwa i narodowości

Liczby 1-10

Liczby 10-20

liczby - dziesiątki 10-100

Liczby 1-100 (mix)

Dni tygodnia

Pory roku

Nazwy miesięcy

To be - czasownik być (odmiana)

To be - być (pl-ang, ang-pl)

The wildlife club

Adjectives - przymiotniki

ZAIMKI OSOBOWE (osoby)

przymiotniki dzierżawcze (my, your...)

Dad's got an embarrassing hobby (READING)

Places in town - miejsca w mieście

Action verbs - czasowniki

Daily routines - czynności codzienne

TIME - godziny

Klasa 7 (język angielski jako pierwszy język obcy)

ENGLISH CLASS -news and entertainment

ENGLISH CLASS - Friends and family - unit 2 

ENGLISH CLASS - przymiotniki z -ed i -ing

ENGLISH CLASS - Animal magic (animals and body parts)

ENGLISH CLASS - Animal magic (charakter i inne)

ENGLISH CLASS - new technology - unit 4

ENGLISH CLASS - new technology - unit 4 - część II

ENGLISH CLASS - my home, my town

ENGLISH CLASS - my home, my town -cz.II

ENGLISH CLASS - unit 6 - take care -cz.I

ENGLISH CLASS - unit 6 - take care -cz.II

ENGLISH CLASS - unit 7 - shopping around cz.I

ENGLISH CLASS - unit 7 - shopping around cz.II

Ćwiczenia od wydawnictwa Pearson (klasa 7)

English Class A2+ - Irregular verbs (3 forms)

English Class A2+ - Irregular verbs (translations)

Level A2+ - Lesson 1.1 - Culture, People (Ludzie związani z kulturą)

Level A2+ - Lesson 1.1 - Cultural activities (Korzystanie z kultury)

Level A2+ - Lesson 1.2

Level A2+ - Lesson 1.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 1.3

Level A2+ - Lesson 1.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 1.7

Level A2+ - Lesson 2.1 - Describing clothes (Opisywanie ubrań)

Level A2+ - Lesson 2.1 - Clothes and accessories (Ubrania i dodatki)

Level A2+ - Lesson 2.2 - Out of class

Level A2+ - Lesson 2.4

Level A2+ - Lesson 2.3 - Adjectives ending in -ing / -ed (Przymiotniki z końcówkami -ing / -ed)

Level A2+ - Lesson 2.5 - Personality adjectives (Przymiotniki opisujące charakter)

Level A2+ - Lesson 2.7

Level A2+ - Lesson 2.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.1 - Animals (Zwierzęta)

Level A2+ - Lesson 3.1 - Animal body parts (Części ciała zwierząt)

Level A2+ - Lesson 3.2

Level A2+ - Lesson 3.3 - Personality (Charakter)

Level A2+ - Lesson 3.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.5

Level A2+ - Lesson 3.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 3.7

Level A2+ - Lesson 4.1 - Computer equipment (Sprzęt komputerowy)

Level A2+ - Lesson 4.1 - Gadgets and technology (Gadżety i technologia)

Level A2+ - Lesson 4.2 - Out of class

Level A2+ - Lesson 4.3 - Phrasal verbs (Czasowniki złożone)

Level A2+ - Lesson 4.4

Level A2+ - Lesson 4.5

Level A2+ - Lesson 4.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 4.7

Level A2+ - Lesson 5.1 - Rooms and things in the house (Pomieszczenia i przedmioty w domu)

Level A2+ - Lesson 5.1 - Prepositions of place (Przyimki określające położenie)

Level A2+ - Lesson 5.2 - Housework (Prace domowe)

Level A2+ - Lesson 5.3 - Adjectives to describe a house (Przymiotniki opisujące dom)

Level A2+ - Lesson 5.4 - Out of class

Level A2+ - Lesson 5.5 - Places in town (Miejsca w mieście)

Level A2+ - Lesson 5.6 - Out of class

Level A2+ - Lesson 5.7

Klasa 8

8 - CZŁOWIEK - dane osobowe i wygląd (unit 1)

8 - CZŁOWIEK - ubrania, styl i charakter (unit 1)

8 - CZŁOWIEK - charakter, uczucia, czasowniki złożone (unit 1)

8 - MIEJSCE ZAMIESZKANIA (części domu, meble, sprzęty, pokój, kuchnia, sypialnia, łazienka)

8- MIEJSCE ZAMIESZKANIA (przymiotniki, domy, położenie, wieś, miasto, inne)

8- ŻYCIE PRYWATNE (rodzina, etapy życia, czynności codzienne, czas wolny)

8- ŻYCIE PRYWATNE (związki, konflikty, święta i uroczystości, inne)

Strona bierna ćw.1

Strona bierna ćw.2

Strona bierna - Present Simple

Strona bierna - Present Continuous

Strona bierna - Past Simple

Strona bierna - Present Perfect

Strona bierna - Future Simple

Tryby warunkowe (conditionals)

1.tryb warunkowy - 1st conditional

2.tryb warunkowy - 2nd conditional

ĆWICZENIA DLA WSZYSTKICH

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień wyższy

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień najwyższy

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

Dni tygodnia

nazwy miesięcy

liczebniki porządkowe

daty - jak czytamy

Adjectives - przymiotniki

Question words - słówka pytające

MEANS OF TRANSPORT -   środki transportu

Czas przeszły - PAST SIMPLE

Czas przeszły - PAST SIMPLE II

Czas przeszły - PAST SIMPLE III

Czas przeszły PAST SIMPLE - PYTANIA

Czas przeszły - PAST SIMPLE - PRZECZENIA

BOŻE NARODZENIE - Christmas

ZAIMKI OSOBOWE (osoby)

przymiotniki dzierżawcze (my, your...)

PHRASAL VERBS – czasowniki złożone

DOPEŁNIACZ ('s) - possessive 's

PLURALS – liczba mnoga

Strona bierna ćw.1

Strona bierna ćw.2

Strona bierna - Present Simple

Strona bierna - Present Continuous

Strona bierna - Past Simple

Strona bierna - Present Perfect

Strona bierna - Future Simple

Tryby warunkowe (conditionals)

1.tryb warunkowy - 1st conditional

2.tryb warunkowy - 2nd conditional

TIME - godziny

MUST czy HAVE TO?

MUST czy MUSTN'T?

MUST czy MUSTN'T cz.2

must czy have to?

must czy mustn't (online game)

must czy mustn't II?

THERE IS czy THERE ARE

There is czy there are cz.2

There is czy there are cz.3

Przyimki miejsca (prepositions of place)

Przyimki miejsca (prepositions of place) cz.2

VEGETABLES – warzywa

FRUIT – owoce

CLOTHES – ubrania

IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past participle – trzecia forma)

IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past Simple – druga forma)

ELEMENTARY VOCABULARY – (bardzo) podstawowe słownictwo

NUMBERS 1-100 - liczby od 1 do 100

Numbers 10-100 (dziesiatki)

(extra) CLOTHES- ubrania

Nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku

Przysłówki częstotliwości - adverbs of frequency

Zwierzęta - animals

Dom - house

Szkoła - school

Jedzenie - food

Miasto - town

Places in town - miejsca w mieście

Przyroda - nature

Kolory - colors

Części ciała (parts of the body)

For czy since? (czas Present perfect)

KĄCIK KULTUROWY - culture corner

10 miejsc, które warto zobaczyć w Londynie
London guide - przewodnik po Londynie
Wskazówki dla osób wybierających się do Londynu pierwszy raz

Dzień św. Patryka - St.Patrick's Day
Dzień św. Patryka II - St.Patrick's Day II

Słownictwo wielkanocne
Easter Egg Hunt - poszukiwanie ukrytych jajek
Easter Egg Roll - festyn rodzinny (w Poniedziałek Wielkanocny) przed Białym Domem
Tradycje wielkanocne - Easter traditions

Thanksgiving - Święto Dziękczynienia

Boże Narodzenie - Christmas
Christmas - podstawowe słownictwo
Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii i USA
We wish you a Merry Christmas (z tekstem)
Jingle Bells (z tekstem)
Santa Claus is coming to town (z tekstem)
Silent Night (z tekstem)
Last Christmas (z tekstem)

TŁUMACZENIE ZDAŃ

Zadania utrwalające budowę zdań w poszczególnych czasach. Wystarczy przetłumaczyć zdanie na język angielski i kliknąć przycisk NEXT. Po skończeniu wszystkich zdań należy zatwierdzić zakończenie testu klikając na przycisk FINISH NOW, a następnie potwierdzić swój wybór przyciskiem CONFIRM FINISH NOW (pojawi się też wtedy wynik ze statystykami naszego zadania)

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

QUESTIONS - budowanie pytań

Must i mustn't w zdaniach

KRZYŻÓWKI

Zachęcamy do rozwiązywania krzyżówek, aby w prosty i przyjemny sposób utrwalać pisownię angielskich słów.

FOOD - jedzenie

Months - nazwy miesięcy

Days of the week - dni tygodnia

Numbers 1-100

MY HOUSE - mój dom

PAST SIMPLE (czasowniki nieregularne)

WYKREŚLANKI

Zachęcamy do rozwiązywania zadań polegających na wyszukiwaniu słów ukrytych w wykreślance. Zadanie to, podobnie jak powyższe krzyżówki, pomaga utrwalić angielskie słownictwo wraz z poprawną pisownią.

CLOTHES - ubrania

Months - miesiące

ANIMALS - zwierzęta

ŁĄCZENIE SŁÓW (pl-ang, ang-pl)

Present Simple

To be (czasownik być)

SPORTS - sporty

IRREGULAR VERBS ( PAST SIMPLE )- czasowniki nieregularne (czas przeszły)

Wybierz poprawną odpowiedź

To be I (być ćw.I)

To be II (być ćw. II)

To be III (ćw. III)

To be + zawody

Present Simple

There is / there are

There is /There are II

Present SImple - pisownia czasowników w 3.os.l.poj.

FOR and SINCE (Present Perfect)

Present Perfect

Present Perfect cz.II

A czy AN? - przedimki

A czy AN? - przedimki - cz.II

A / AN - przedimki cz.III

A / AN - przedimki cz.IV

A / AN - przedimki cz.V

A / AN / SOME

A, AN, czy THE (trudniejsze)

Uzupełnianie zdań

Present Simple

Present SImple - 3 os.l.poj.

Present Perfect - uzupełnianie zdań

Present Perfect - uzupełnianie zdań cz.II

Interaktywne wideo z zadaniami

My day - mój dzień

School in the UK -Szkoła W Zjednoczonym Królestwie

A school day in the UK (film z zadaniami)

Types of schools -rodzaje szkól

Christmas in the UK - Święta Bożego Narodzenia w Zjednoczonym Królestwie

UK - Zjednoczone Królestwo

The UK in 100 seconds - Zjednoczone Królestwo w 100 sekund

Shopping in the UK - zakupy w Zjednoczonym Królestwie

Sport in the UK - sport w Zjednoczonym Królestwie

Pets in the UK - Zwierzęta domowe w Zjednoczonym Królestwie (film z ćwiczeniami)

Recycling

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Past Continuous

Past Continuous - piosenka (z ćwiczeniami)

Nauka z YouTubem

How to say the time in English - Jak podawać godziny w j.angielskim

How to tell the time - jak podawać godziny II

What's the time - która jest godzina

What's the time SONG - nauka godzin z piosenką

Anglicy czytają wiersz Jana Brzechwy- "chrząszcz" 

Słownictwo do opisu wyglądu człowieka

Opis człowieka - przymiotniki w całych zdaniach

Zwroty angielskie dla początkujących

Przymiotniki - przeciwieństwa

Lista czasowników nieregularnych na wesoło (RAP SONG)

Lista czasowników nieregularnych inaczej  - SP2 LISTĘ ZNA! Rok 2014

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK II

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK III

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PAST SIMPLE

PAST CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

FUTURE (will & going to)

School day in the UK - dzień szkoły w Zjednoczonym Królestwie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od 2018r.

Egzamin ósmoklasisty: podstawowe informacje | filmik na YOU TUBE

link wkrótce aktywny | Przewodnik po egzaminie ósmoklasisty (Pearson)

Egzamin ósmoklasisty: tworzenie wypowiedzi pisemnych | filmik na YOU TUBE

Egzamin ósmoklasisty: funkcje językowe | filmik na YOU TUBE

Egzamin ósmoklasisty: znajomość środków językowych | filmik na YOU TUBE

Egzamin ósmoklasisty: słuchanie | filmik na YOU TUBE

Przykładowy arkusz egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego (podany przez CKE) | PDF wkrótce

Zasady oceniania egzaminu ósmoklasisty (CKE) | PDF wkrótce

Przykładowy arkusz egzaminu ósmoklasisty (DIAGNOZA McMillan 2018) | PDF wkrótce

The world's most expensive house (słownictwo do zadania z Diagnozy MacMillan)
| ucz się z QUIZLET

Wybrane słownictwo do zadań z diagnozy (MacMillan) | ucz się z QUIZLET

Próbny egzamin ósmoklasisty (grudzień 2018r) | PDF wkrótce

Zasady oceniania egzaminu próbnego (grudzień 2018r) | PDF wkrótce

Transkrypcja (zapis) nagrań z egzaminu próbnego (2018r) | PDF wkrótce

Bank zadań otwartych (Macmillan) | PDF wkrótce

Zestaw_zadań - egzamin | PDF wkrótce

Transkrypcja nagrań do zestawu zadań | PDF wkrótce

Nagranie do zestawu zadań | PDF wkrótce

Skip to content