Przeskocz do treści

Jak tworzyć Mapy Myśli

Mapy myśli to metoda tworzenia notatek w formie graficznej, dzięki której nauka staje się bardziej skuteczna i efektywna. Ułatwiają one organizację informacjom i nadawanie im struktury, dzięki której są one łatwiej zapamiętywane i rozumiane.

Szczególnie istotny jest tu element przetwarzania informacji. Stworzenie mapy myśli wymaga zrozumienia treści, dokonania ich przeformułowania ( przemyślenia ) i wyrażenia własnymi słowami, co znacząco wpływa na poprawę zapamiętywania.

Notowanie jako strategia organizowania informacji, jak podkreśla psychologia poznawcza, stanowi najcenniejszą pomoc w uczeniu się. Aby sporządzić Mapę Myśli, trzeba nie tylko zrozumieć treści, ale także skorzystać z wcześniejszej wiedzy dla nadawania nowym treściom wysokiego poziomu organizacji.

Bartek Kłosiński

Jak tworzyć Mapę Myśli ?