Przeskocz do treści

Gramatyka języka angielskiego

CZAS PRESENT SIMPLE - CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY
Present Simle - zbiór zadań
Present Simple - zad.1
Present Simple - zad.2
Present Simple - zad.3
Present Simple - zad.4
Present Simple - zad.5 (przeczenia)
Present Simple - zad.6 (przeczenia)
Present Simple - zad. 7 (uzupełnianie luk)
PRESENT SIMPLE - ćwiczenia z British Council

 

PRESENT CONTINUOUS - CZAS TERAŹNIEJSZY TRWAJĄCY
Zestaw ćwiczeń - Present Continuous
Present Continuous ćw.1
Present Continuous ćw.2
Present Continuous ćw.3
Present Continuous ćw.4
Present Continuous ćw.5
Present Continuous ćw.6
Present Continuous ćw.7
Present Continuous ćw.8
Present Continuous ćw.9
Present Continuous ćw.10

PRESENT SIMPLE and PRESENT CONTINUOUS

Present Simple czy Present Continuous ćw.1?
Present Simple czy Present Continuous ćw.2?
Present Simple czy Present Continuous ćw.3?
Present Simple czy Present Continuous ćw.4?
Present Simple czy Present Continuous ćw.5?
Present Simple czy Present Continuous ćw.6?
Present Simple czy Present Continuous ćw.7?
Present Simple czy Present Continuous ćw.8?
Present Simple czy Present Continuous ćw.9?
Present Simple czy Present Continuous ćw.10?

 

PAST SIMPLE - CZAS PRZESZŁY PROSTY
LISTA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH - 1
LISTA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH - 2
LISTA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH - 3
LISTA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH - 4
lista czasowników nieregularnych - całość

Past Simple - wstaw czasowniki w poprawnej formie
Past Simple - wstaw czasowniki w odpowiedniej formie II
Past Simple - wstaw czasowniki w odpowiedniej formie III
Past Simple - wybierz poprawna formę czasownika
Past Simple - czasownik być
Past Simple - czasownik być II
Past Simple - zbiór zadań
Past SImple - zbiór zadań II
Past Simple - zbiór zadań III
Past SImple - czasowniki nieregularne - ćwiczenia
IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past Simple – druga forma)
Czas przeszły - PAST SIMPLE II
Czas przeszły - PAST SIMPLE III
Czas przeszły PAST SIMPLE - PYTANIA
Czas przeszły - PAST SIMPLE - PRZECZENIA

 

STRONA BIERNA

Strona bierna ćw.1
Strona bierna ćw.2
Strona bierna - Present Simple
Strona bierna - Present Continuous
Strona bierna - Past Simple
Strona bierna - Present Perfect
Strona bierna - Future Simple

 

TRYBY WARUNKOWE (Conditional sentences)

Tryby warunkowe (conditionals)
1.tryb warunkowy - 1st conditional
2.tryb warunkowy - 2nd conditional

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień wyższy
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień najwyższy
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

MUST czy HAVE TO?

MUST czy HAVE TO?
MUST czy MUSTN'T?
MUST czy MUSTN'T cz.2
must czy have to?
must czy mustn't (online game)
must czy mustn't II?

THERE IS / THERE ARE (opis miejsca)

THERE IS czy THERE ARE
There is czy there are cz.2
There is czy there are cz.3
Przyimki miejsca (prepositions of place)
Przyimki miejsca (prepositions of place) cz.2

 

ZAIMKI OSOBOWE (osoby)

przymiotniki dzierżawcze (my, your...)

DOPEŁNIACZ ('s) - possessive 's

PLURALS – liczba mnoga

 

 

IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past participle – trzecia forma)

IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past Simple – druga forma)

For czy since? (czas Present perfect)

Skip to content