Przeskocz do treści

e-Dziennik

Nasza szkoła stosuje rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwia ono bieżące i bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych.
Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń może bezpłatnie:
- sprawdzać oceny ucznia,
- sprawdzać obecność na zajęciach,
- sprawdzać plan lekcji
- korespondować z nauczycielami,
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń.

Logowanie do konta rodzica i ucznia: https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj

Problemy z dostępem do systemu proszę zgłaszać wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły.

Loginy i hasła dla uczniów
Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia).
W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

admin

Skip to content