Przeskocz do treści

Dziennik elektroniczny

Mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć  rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych.
Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:
- sprawdzać oceny ucznia,
- otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
- na bieżąco monitorować listy obecności,
- korespondować z dowolnym nauczycielem,
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
- sprawdzać plan lekcji,
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
- korzystać z pomocy technicznej.
Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj

Dane dostępowe do dziennika rodzice i opiekunowie otrzymują od wychowawców klas podczas wrześniowych spotkań z rodzicami.

Problemy z dostępem do systemu proszę zgłaszać wychowawcy klasy lub skontaktować się w tej sprawie z sekretariatem szkoły.

admin