Przeskocz do treści

Ćwiczenia dla wszystkich

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień wyższy STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień najwyższy STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW Dni tygodnia nazwy miesięcy liczebniki porządkowe daty - jak czytamy Adjectives - przymiotniki Question words - słówka pytające MEANS OF TRANSPORT -   środki transportu Czas przeszły - PAST SIMPLE Czas przeszły - PAST SIMPLE II Czas przeszły - PAST SIMPLE III Czas przeszły PAST SIMPLE - PYTANIA Czas przeszły - PAST SIMPLE - PRZECZENIA BOŻE NARODZENIE - Christmas ZAIMKI OSOBOWE (osoby) przymiotniki dzierżawcze (my, your...) PHRASAL VERBS – czasowniki złożone DOPEŁNIACZ ('s) - possessive 's PLURALS – liczba mnoga Strona bierna ćw.1 Strona bierna ćw.2 Strona bierna - Present Simple Strona bierna - Present Continuous Strona bierna - Past Simple Strona bierna - Present Perfect Strona bierna - Future Simple Tryby warunkowe (conditionals) 1.tryb warunkowy - 1st conditional 2.tryb warunkowy - 2nd conditional TIME - godziny MUST czy HAVE TO? MUST czy MUSTN'T? MUST czy MUSTN'T cz.2 must czy have to? must czy mustn't (online game) must czy mustn't II? THERE IS czy THERE ARE There is czy there are cz.2 There is czy there are cz.3 Przyimki miejsca (prepositions of place) Przyimki miejsca (prepositions of place) cz.2 VEGETABLES – warzywa FRUIT – owoce CLOTHES – ubrania IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past participle – trzecia forma) IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past Simple – druga forma) ELEMENTARY VOCABULARY – (bardzo) podstawowe słownictwo NUMBERS 1-100 - liczby od 1 do 100 Numbers 10-100 (dziesiatki) (extra) CLOTHES- ubrania Nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku Przysłówki częstotliwości - adverbs of frequency Zwierzęta - animals Dom - house Szkoła - school Jedzenie - food Miasto - town Places in town - miejsca w mieście Przyroda - nature Kolory - colors Części ciała (parts of the body) For czy since? (czas Present perfect)
Skip to content