Przeskocz do treści

Awans zawodowy nauczyciela

 

 

 

 

Akty prawne – awans zawodowy nauczycieli
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
* Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
* Ustawa KN, rozdział 3a – zmiany od 1.09.2018 r.
* Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.

 

Dla nauczycieli stażystów:
1. staż krok po kroku (od złożenia wniosku do postępowania kwalifikacyjnego)
2. awans zawodowy nauczyciela stażysty
3. Awans zawodowy od 1 września 2019r.
4. 200 przykładowych pytań zadawanych w czasie postępowania kwalifikacyjnego

 

Dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego:

1. Informacje dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
2. Czym jest mianowanie?
3. Przykładowe pytani i odpowiedzi zadawane w czasie egzaminu
4. 101 pytań dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
5. Awans nauczyciela: mianowanie. Na jakie pytania warto się przygotować?
6. Awans na nauczyciela mianowanego od 2020r
7. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego od 2020r.

 

Dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego:
1.Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi
2.Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
3.Rozmowa przed komisją kwalifikacyjną – prezentacja zadania
4.Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi
5. Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
6.Pytania do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
7. 100 pytań dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Tytuł honorowy Profesora Oświaty
1. Droga do tytułu Profesora Oświaty - krok po kroku

 

RÓŻNE

  1. Siedem pytań o awans zawodowy w 2020 r.
Skip to content