Przeskocz do treści

Strefa EDU | język angielski

Serdecznie zachęcamy do systematycznego powtarzania, utrwalania i ćwiczenia nowego słownictwa oraz gramatyki języka angielskiego.

Słowniki internetowe (online) PL-ANG, ANG-PL
słownik angielskiego on-line diki
słownik angielskiego on-line bab.la
słownik angielskiego on-line pons
słownik angielskiego on-line  dictionary.cambridge


----------------------------------------------------------------------------------
Powtórzenie słownictwa z YouTubem
Wild animals - dzikie zwierzęta
Wild animals - dzikie zwierzęta 2
Farm animals - zwierzęta hodowlane

zobacz więcej 

----------------------------------------------------------------------------------
Fiszki do nauki słówek
Zawody - jobs
Moje miasto - my town
Mój dzień - My day

zobacz więcej  

----------------------------------------------------------------------------------
Nauka z portalem Quizlet
Nauka w Quizlet | klasy I     klikaj i ucz się
Nauka w Quizlet | klasy II    klikaj i ucz się
Nauka w Quizlet | klasy III   klikaj i ucz się
Nauka w Quizlet | klasy IV   klikaj i ucz się 
Nauka w Quizlet | klasy V    klikaj i ucz się 
Nauka w Quizlet | klasy VI   klikaj i ucz się 
                                          Nauka w Quizlet | klasy VII  klikaj i ucz się 
                                          Nauka w Quizlet | klasy VII (drugi język)   klikaj i ucz się 
                                          Nauka w Quizlet | klasy VIII   klikaj i ucz się

----------------------------------------------------------------------------------

Gramatyka języka angielskiego
Strona bierna ćw.1
Strona bierna ćw.2
Strona bierna - Present Simple

zobacz więcej  

----------------------------------------------------------------------------------

NAUKA SŁOWNICTWA z Engly.pl
CZŁOWIEK
DOM
PRACA

zobacz więcej  

---------------------------------------------------------------------------------

Nauka z portalem Wordwall
Present SImple - s/es
Present Simple - określenia czasu
Present SImple - yes/no questions

zobacz więcej  

---------------------------------------------------------------------------------

Ćwiczenia dla wszystkich
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień wyższy
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW - stopień najwyższy
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

KĄCIK KULTUROWY - culture corner
10 miejsc, które warto zobaczyć w Londynie
London guide - przewodnik po Londynie
Wskazówki dla osób wybierających się do Londynu pierwszy raz

zobacz więcej
---------------------------------------------------------------------------------

TŁUMACZENIE ZDAŃ
PRESENT SIMPLE
PRESENT CONTINUOUS
PRESENT PERFECT

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

KRZYŻÓWKI
FOOD - jedzenie
Months - nazwy miesięcy
Days of the week - dni tygodnia

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

WYKREŚLANKI
CLOTHES - ubrania
Months - miesiące
ANIMALS - zwierzęta

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

ŁĄCZENIE SŁÓW (pl-ang, ang-pl)
Present Simple
To be (czasownik być)
SPORTS - sporty

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

multiple choiceWybierz poprawną odpowiedź
To be I (być ćw.I)
To be II (być ćw. II)
To be III (ćw. III)

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

Uzupełnianie zdań
Present Simple
Present SImple - 3 os.l.poj.
Present Perfect - uzupełnianie zdań

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

Interaktywne wideo z zadaniami
My day - mój dzień
School in the UK -Szkoła W Zjednoczonym Królestwie
A school day in the UK (film z zadaniami)

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

Nauka z YouTubem
How to say the time in English - Jak podawać godziny w j.angielskim
JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK
PRESENT SIMPLE

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

Amerykańska i brytyjska wersja języka angielskiego

BRYTYJSKI I AMERYKAŃSKI ANGIELSKI 1
BRYTYJSKI I AMERYKAŃSKI ANGIELSKI 2
BRYTYJSKI I AMERYKAŃSKI ANGIELSKI 3

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od 2018r.
Egzamin ósmoklasisty: podstawowe informacje
Przewodnik po egzaminie ósmoklasisty (Pearson)
Egzamin ósmoklasisty: tworzenie wypowiedzi pisemnych

zobacz więcej

---------------------------------------------------------------------------------
KONKURSY (Kuratorium Oświaty)

KURATORIUM POZNAŃ - Zbiór testów z roku 2019/2020
KURATORIUM POZNAŃ - Zbiór testów z roku 2018/2019
KURATORIUM POZNAŃ - Zbiór testów z roku 2017/2018
KURATORIUM POZNAŃ - archiwum testów

---------------------------------------------------------------------------------

Skip to content