Przeskocz do treści

Pedagog szkolny

Pedagodzy w naszej szkole:
mgr Magdalena Aust
mgr Aneta Maciejewska
mgr Danuta Waligóra

tel. 605 905 229

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Godziny pracy pedagogów:
Aneta Maciejewska
poniedziałek   8.00 – 14.30
wtorek              8.00 – 14.30
środa                 8.00 – 15.25
czwartek          8.00 – 13.40
piątek                8.30 – 13.25

Danuta Waligóra 
poniedziałek    8.00 – 11.30
środa                  8.00 – 11.30
piątek                 8.00 – 11.00

Magdalena Aust
poniedziałek    11:30 - 12:30
wtorek               9:30 - 11:30 i 14:30 -17:00
środa                 9:00 - 12:30                   
czwartek           10:30 - 12:30