Przeskocz do treści

Pedagog szkolny

Pedagodzy w naszej szkole:

mgr Magdalena Aust
mgr Aneta Maciejewska
mgr Danuta Waligóra

telefon pedagoga: 605 905 229

Godziny pracy pedagogów:

Aneta Maciejewska

klasy 4-8, ul. Lipowa
poniedziałek: 8.30 - 14.30
wtorek: 9.00 - 12.00
środa: 8.30 - 14.30
czwartek: 8.00 - 11.00
piątek: 8.30 - 13.30

Magdalena Aust

klasy 1-3, ul. Dąbrowskiego
wtorek: 9.30 - 11.30
środa: 10.00 - 12.30 i 14.30 - 17.00
czwartek: 9.30 - 11.30
piątek: 10.30-12.30

Danuta Waligóra
klasy 4-8, ul. Lipowa
poniedziałek 8.00 - 11.30
środa 8.00 - 11.30
piątek 8.00 - 11.00

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Skip to content