Przeskocz do treści

Tydzień Języka Polskiego

Tydzień Języka Polskiego
Dzień 5.
By nie patrzeć jak sroka w gnat...


Piątego dnia uczniowie poznali frazeologizmy nawiązujące do: Biblii, mitologii, wydarzeń historycznych, np. odkryć Amerykę, przekroczyć Rubikon, utworów literackich, np. walczyć z wiatrakami („Don Kichot” Cervantesa), tradycji myśliwskich i życia codziennego, np. siedzieć z założonymi rękami itp. Dowiedzieli się, że wśród związków frazeologicznych wyróżnia się: związki stałe (idiomy), czyli takie, w których żadnego wyrazu nie można usunąć ani wymienić na inne słowo, np. przelewać z pustego w próżne, biały kruk oraz frazeologizmy, w których możliwa jest wymiana niektórych słów na inne o podobnym znaczeniu, np. odnieść zwycięstwo, odnieść sukces – nazywa się je związkami łączliwymi. Polonistki podkreśliły, że frazeologizmy ubarwiają sposób mówienia, przekazują prawdy życiowe w zwięzły i prosty sposób. Ponieważ wiele frazeologizmów to rzeczywistość już nam nieznana, w razie niepewności warto skorzystać z pomocy słownika frazeologicznego, który powinien znaleźć się w każdym domu.
W piątek uczniowie nie tylko zajmowali się frazeologizmami, poznali też przysłowia i zapamiętali, że przysłowia polskie wywodzą się z tradycji ludowej, są świadectwem obyczajów oraz wiedzy ludu, często związane z konkretnymi wydarzeniami, utrwalają formy językowe. Są mądrością narodu i ważnym źródłem do badań nad historią kultury, dlatego też każdy z nas powinien je znać.
Uczniowie zilustrowali poznane związki frazeologiczne oraz przysłowia.
Może któraś praca wpadnie Wam w oko?
Dbajmy o poprawną polszczyznę nie tylko od święta, bądźmy świadomymi użytkownikami języka polskiego!
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przez pięć dni bawili się językiem polskim.


Skip to content