Przeskocz do treści

Tydzień Języka Polskiego
Dzień 3.
Każdy jest poetą.

Środa była dniem innowacji poetyckich – polonistki zaproponowały uczniom lepienie lepiejów.
Lepiej – krótki, żartobliwy wierszyk o strukturze dwuwiersza, rymowany, zazwyczaj pisany ośmiozgłoskowcem. Pierwszy wers lepieja zaczyna się od słowa: „lepiej”, „lepszy”, „lepsza”, „lepsze”, natomiast drugi wers od słowa: „niż”, „niźli”, „niżeli”, „aniżeli”. Za twórcę lepieja, jako gatunku literackiego, uznaje się Wisławę Szymborską, a za twórcę nazwy gatunku – jej wieloletniego sekretarza – Michała Rusinka.
Zanim uczniowie stali się poetami, poznali przykładowe lepieje, stworzone przez koleżanki i kolegów z SP1 w Biłgoraju.
Powtarzali też środki stylistyczne i pojęcia związane z poezją, były to niecodzienne lekcje online na wordwallu.
Uczniowie młodszych klas chwycili długopisy w dłoń i zajęli się parafrazą utworu Jana Brzechwy pt. „Kaczka-dziwaczka”.

Popatrzcie na efekty pracy.

Skip to content