Przeskocz do treści

Konkurs na najpiękniejsza kartkę świąteczną w języku niemieckim i angielskim

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku angielskim i niemieckim.
Konkurs skierowany jest dla chętnych uczniów
z klas IV - VIII (język angielski) i VII - VIII
(język niemiecki).

Zadaniem uczestników jest plastyczne przedstawienie nastroju Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami
w języku angielskim lub niemieckim, „napisanymi ręcznie”.

Dekoracje i życzenia powinny znajdować się na jednej stronie.
(Kartka NIE ma być otwierana). Format kartki i technika plastyczna są dowolne.
Uczestnicy przesyłają jedno zdjęcie pracy na adres mailowy swojego nauczyciela języka obcego do 17 grudnia 2020 r. W temacie maila należy wpisać imię nazwisko
i klasę. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach wiekowych: klasy IV, V, VI, VII oraz VIII oraz w kategoriach językowych: angielski i niemiecki.
Autor najpiękniejszej kartki i życzeń w każdej kategorii wiekowej (i językowej) zostanie nagrodzony, a za wykonanie kartek uczniowie otrzymają ocenę cząstkową z przedmiotu. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać: ogólne wrażenie artystyczne pracy, oryginalność, pomysłowość, estetykę wykonania, poprawność językową. Nagrody zostaną ufundowane przez Radę Rodziców, a ogłoszenie wyników nastąpi w ostatnim tygodniu przed świętami.

Koordynatorki konkursu
Anna Koch Anna Wnuk

Skip to content