Przeskocz do treści

1 września: rozpoczęcie roku szkolnego

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się z przestrzeganiem i zachowanie reżimu sanitarnego. Uczeń może uczestniczyć w  rozpoczęciu roku szkolnego na terenie szkoły pod warunkiem, że:

  • jest zdrowy, bez objawów chorobowych;
  • żadna z osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia nie odbywa kwarantanny;
  • uczeń nie miał kontaktu z osobami zakażonymi;
  • opiekunowie odprowadzający dzieci muszą przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej z zachowaniem dystansu od kolejnego opiekuna, pracownika szkoły 1,5 m. Jeden opiekun z jednym dzieckiem.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły będą umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przedstawione na spotkaniu z wychowawcą.

Zasady obowiązujące:
Od momentu wejścia do szkoły, każdego ucznia obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczka, aż do momentu zajęcia miejsca w sali.
Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września według następującego harmonogramu:

BUDYNEK przy ul. Dąbrowskiego:

KLASY TRZECIE: godzina 8:00 | spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:
3a – sala 1
3b – sala 9
3c – sala 10

KLASY DRUGIE: godzina 9:00 | spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:
2a – sala 17
2b – sala 13
2c – sala 11
2d – sala 16
2e – sala 8

KLASY PIERWSZE:  godzina 10:00
Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w sali gimnastycznej.

BUDYNEK przy ul. Lipowej

KLASY CZWARTE: godzina 8:30
Inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się na płycie boiska, później przejście z wychowawcami do sal lekcyjnych:
4a – sala 2
4b – sala 9
4c – sala 11
4d – sala 10
4e – sala 8

KLASY PIĄTE: godzina 9:30 | spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:
5a – sala 5
5b – sala 8
5c – sala 3
5d – sala 12

KLASY SZÓSTE: godzina 10:00 | spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:
6a – sala 6
6b – sala 15
6c – sala 13
6d – sala 1
6s – sala 3

KLASY SIÓDME: godzina 10:30 | spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:
7a – sala 21
7b – sala 10 nowy gmach
7c – sala 12 nowy gmach
7d – sala 31
7e – sala 14
7s – sala 4

KLASY ÓSME: godzina 11:00 | spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:
8a – sala 29
8b – sala 21
8c – sala 22
8s – sala 30

Dyrektor Szkoły
Jadwiga Wieland

 

Skip to content