Przeskocz do treści

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo!
Zgodnie z zaleceniem premiera Mateusza Morawieckiego, zawieszam zajęcia w szkole na czas od 16 do 25 marca 2020 roku. Jednocześnie informuję, że w dniach: 12 i 13 marca, będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, których rodzice nie zdążą zorganizować opieki.Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (dotyczy to dzieci do 8 roku życia).
Obiady będą wydawane tylko 12 i 13 marca.

Jadwiga Wieland
dyrektor szkoły

Skip to content