Przeskocz do treści

MAŁY PROGRAMISTA

„ Mały programista” to zajęcia dedykowane uczniom klas pierwszych, które przybliżają im świat programowania. Programowanie większości z nas kojarzy się z komputerem, ale na tych zajęciach dzieci z nim nie pracują.
Wprowadzając dzieci w ten świat zaczęliśmy od rzeczy bliskich dla nich związanych z ich rzeczywistością, czyli od kodowania bez komputera i programowania. Zajęcia te odwołują się do znanych już uczniom zagadnień, a także pomagają im odkrywać je na nowo – przez pryzmat programowania. Podczas zajęć dzieci poznają pojęcia programistyczne takie jak: kod, kodowanie, algorytm, funkcja, warunek, układ binarny. Uczą się konsekwencji, działania krok po kroku, rozwijają myślenie kreatywne, doskonalą umiejętności analityczne. W trakcie zajęć między innymi uczniowie układali plan działania zapisany jako kod, według którego wykonywali czynności; wykonywali polecenia zgodnie z instrukcją zapisaną za pomocą kodu – robili sałatkę owocową, wskazywali drogę duszka do jabłka; układali sekwencje i tworzyli powtórzenia numerów alarmowych; zakodowywali i odkodowywali drogę Toli do szkoły, drogę w lesie; tworzyli i odkodowywali rysunek na kratownicy, kodowali grzyba, samodzielnie tworzyli, kodowali i odkodowywali rysunki związane z lasem; odkodowywali choinkę w układzie binarnym, liczyli bity.
Zajęcia cieszą się powodzeniem. Uczniowie chętnie na nie przychodzą. Z zainteresowaniem wykonują zaproponowane zadania, a jeszcze z większym zaangażowaniem podchodzą do tworzenia samodzielnych kodów, które muszą odkodować koledzy i koleżanki z grupy.

Dorota Pernak
Magdalena Franczak