Przeskocz do treści

14 marca Dzień Liczby Pi

14 marca w naszej szkole odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. Na lekcjach matematyki uczniowie mogli dowiedzieć się podstawowych informacji o tej dziwnej, a jednocześnie bardzo fascynującej liczbie.
Oglądali filmy związane z historią Ludolfiny. W czasie przerw młodzież wyruszyła na poszukiwania kółeczek z informacjami o stałej Archimedesa. Każdy z uczestników zabawy otrzymał drobny upominek (cyrkiel, gumkę, kątomierz, ołówek, długopis) ufundowany przez radę rodziców. Z plakatów, które zostały umieszczone w całej szkole można się było dowiedzieć wiele ciekawostek o naszej „bohaterce”.

 A oto kilka faktów na temat liczby Pi:

 • Liczba π (czytaj: liczba pi), ludolfina - stała matematyczna, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki
 • Liczba π jest definiowana jako stosunek obwodu koła do długości jego średnicy
 • Liczba π z dokładnością do 204 miejsc po przecinku:
  π  3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820 974944 592307 816406 286208 998628 034825 342117 067982 148086 513282 306647 093844 609550 582231 725359 408128 481117 450284 102701 938521 105559 644622 948954 930381 964428…
 • w praktyce korzysta się z przybliżonych wartości 3,14 lub 22/7 lub 355/113
 • symbol π wprowadził walijski matematyk William Jones w 1706
 • π jest pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον - perimetron, czyli obwód
 • liczba π jest znana także jako stała Archimedesa lub ludolfina - tak została nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena (obaj obliczyli przybliżone wartości liczby π, przy czym van Ceulen zrobił to z dokładnością do 35 miejsc po przecinku)
 • Dzień Liczby Pi - święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych (lokalnie w Polsce)123. Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data 14 marca zapisywana jest w USA jako 3.14
 • pierwsze obchody tego dnia miały miejsce w 1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco, z inicjatywy Larryego Shawa. W języku angielskim słowa pi oraz pie (ciasto, placek) mają taką samą wymowę, a placki często są okrągłe. Z tego powodu w Dniu Liczby Pi podawanymi daniami są pizza pie (placki pizzy), apple pie i inne podobne ciasta