Przeskocz do treści

Nie daj się grypie

Aby zwrócić uwagę całej społeczności szkolnej na problem nasilonych w ostatnim czasie zachorowań na grypę, uczennica klasy 7b Martyna Szafraniak przygotowała pod kierunkiem nauczyciela biologii akcję prozdrowotną.

W oparciu o dostępne źródła informacji (Internet, plakaty i ulotki pozyskane w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz przychodni lekarza rodzinnego) Martyna przygotowała broszurki pt. „Nie daj się grypie”. W dniach 25 – 26 lutego rozpowszechniała powielone na kolorowych kartkach materiały wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W czasie przerw rozdała 150 broszur, w których zawarła następujące informacje:

  • najważniejsze fakty na temat grypy (m.in. drogi zakażenia, miejsca namnażania się wirusa w organizmie),
  • czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na grypę,
  • opis objawów grypy, wyszczególnienie różnic między grypą i przeziębieniem,
  • sposoby ochrony przed tą chorobą - szczepienia oraz zachowania prozdrowotne,
  • sposób postępowania w razie wystąpienia objawów grypy,
  • możliwe powikłania.

Martyna przygotowała również w holu szkoły gazetkę informacyjną pod hasłem „Nie daj się grypie!”. Wiadomości i ilustracje zostały wyeksponowane w taki sposób, aby mogli się z nimi zapoznać uczniowie, nauczyciele, wszyscy pracownicy oraz rodzice odwiedzający naszą szkołę.

Kolejnym zrealizowanym przez Martynę zadaniem było przeprowadzenie pogadanki na temat grypy podczas zajęć przyrody w jednej z klas czwartych. Czwartoklasiści obejrzeli prezentację na temat grypy, w której szczególną uwagę zwrócono na dbałość o higienę osobistą jako ważny element profilaktyki tej choroby.

Opracowała Lidia Kaźmierczak