Przeskocz do treści

Uczymy się ratować

W Szkole Podstawowej Nr 2 odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy. Do zajęć został wykorzystany sprzęt zakupiony przez Radę Rodziców: 5 fantomów oraz 5 defibrylatorów treningowych.  Inicjatorem nabycia  sprzętu był pan Jarosław Frach, który wraz grupą strażaków w składzie: O. Bartoszak, A. Wojciechowskiego, P. Pietrzyka, J. Krzeminskiego, S. Kocha,  podjął się również zadania przeszkolenia młodzieży.W dwóch spotkaniach uczestniczyli uczniowie z trzecich klas gimnazjalnych: 3a, 3b, 3s oraz z 8s i 5b.
Po krótkim wykładzie, uczniowie zostali podzieleni na 3,4 - osobowe zespoły ratownicze i pod okiem strażaków doskonalili swoje umiejętności w praktyce na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz pozycji bezpiecznej. Młodzież z bardzo dużym zaangażowaniem uczestniczyła w szkoleniu, każdy mógł zadać pytanie, czy podzielić się swoimi wątpliwościami. Sprzęt będzie na wyposażeniu szkoły i będzie wykorzystywany na zajęciach z pierwszej pomocy. Dzięki niemu młodzież z pewnością z większą wiedzą i przekonaniem przystąpi do udzielania pomocy poszkodowanym.
Anna Wnuk