Przeskocz do treści

Dziecko nie słyszy...  i co dalej?

W dniach 28-29 października surdopedagodzy Agnieszka Dutkiewicz oraz Aleksandra Szulczyńska, miały przyjemność uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych "Dziecko nie słyszy...
i co dalej?", organizowanych
przez Polski Związek Głuchych z Wrocławia. Podczas warsztatów Panie poszerzały wiedzę z zakresu:
1.rodzajów i stopni ubytku słuchu oraz ich konsekwencji dla rozwoju mowy,
2. diagnozy audiologicznej,
3. specyfiki rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z zaburzeniami słuchu,
4. zaburzeń przetwarzania słuchowego,
5. terapii rozwijającej kompetencje językowe u dzieci z zaburzeniami słuchu.

Aleksandra Szulczyńska