Przeskocz do treści

Spójrz inaczej

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. została zakwalifikowana do projektu „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole podstawowej”  w ramach którego przeprowadzone zostanie szkolenia nauczycieli klas IV-VI.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Realizator szkolenia: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  „Spójrz inaczej”,

Prowadzenie szkolenia: trener i współautor programu „Spójrz Inaczej”, Andrzej Kołodziejczyk

Termin szkolenia: 30 września – 5 października 2017r.

Informacja na temat szkolenia: Celem Programu „Spójrz Inaczej” jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Przebieg  Szkolenia
Zajęcia obejmują:

  1. Pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną
  2. Praktyczne poznanie programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowanych w nim metod pracy - poprzez adaptację i symulację scenariuszy zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) z  klasami wg programu  „Spójrz Inaczej” oraz prowadzenie i obserwację zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami

 Zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” zostaną wystawione przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Spójrz Inaczej” w Starachowicach uczestnicy otrzymają je na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.

Informacje dodatkowe:
Uczestnikom szkolenia „Spójrz Inaczej” realizowanego w ramach Projektu  zapewniamy możliwość zakupu podręcznika „Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć w klasach IV-VI

Dodatkowe materiały szkoleniowe w wersji papierowej i ich poszerzenie w wersji elektronicznej– prosimy o przyniesienie swoich „nośników informacji”.

Bezpłatne konsultacje telefoniczne na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach – po przeprowadzeniu kilku spotkań.

Bezpłatny udział w 5 godzinnych superwizjach – październik-grudzień 2017 r.

Catering w czasie szkolenia: jeden gorący posiłek (obiad) oraz serwis kawowy (w czasie superwizji tylko serwis kawowy).