Przeskocz do treści

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagogami w naszej szkole są:
mgr Aneta Maciejewska, mgr Agnieszka Najewska - Nowak i mgr Danuta Waligóra

Godziny pracy pedagogów:
Aneta Maciejewska
ul. Lipowa:  poniedziałek 9.00 - 15.00 | środa 8.30 - 12.30 | piątek 11.00 - 15.00
ul. Dąbrowskiego:  wtorek 8.00 - 15.00 | czwartek 8.00 - 13.00

Agnieszka Najewska - Nowak
ul. Dąbrowskiego: poniedziałek 11.00 - 15.00 | środa 12.00 - 15.00
czwartek 12.00 - 15.00 | piątek 13.00 - 15.00

Danuta Waligóra
ul. Lipowa: wtorek 12.00 - 15.15 | czwartek 12.00 - 15.15 | piątek 8.30 - 11.30

Aneta Maciejewska