Przeskocz do treści

język angielski | Strefa EDU

Chodzący słownik języka angielskiego

listy ze słówkami:

Dla uczniów klas IV-V

Dla uczniów klas VI-VII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zachęcamy do systematycznego powtarzania, utrwalania i ćwiczenia nowego słownictwa oraz gramatyki języka angielskiego 🙂

   Nauka z Quizlet

Krótki opis dostępnych zadań:

  1. UCZ SIĘ - to najprostsze ćwiczenie w formie zadania wielokrotnego wyboru.
  2. FISZKI - klikając na fiszkę odwracamy kartkę i powtarzamy słowo w w języku obcym (lub polskim). Ćwiczenie to bardzo pomaga w zapamiętywaniu słów (oraz wymowy, gdyż słowa są czytane przez lektora) i warto je wykonywać kilka razy.
  3. TRYB PISANIA oraz ĆWICZENIE PISOWNI to zadania pomagające w utrwaleniu pisowni słów (która niestety często różni się od wymowy)
  4. TEST - jest to ćwiczenie, w którym można sprawdzić swoją wiedzę. W opcjach możemy wybrać rodzaj zadań sprawdzających nasza wiedzę - pisanie słów, dopasowywanie wersji polskiej z angielską, zadanie wielokrotnego wyboru lub prawda-fałsz.
  5. DOPASOWANIA - w tym zadaniu łączymy ze sobą wersję polską z angielską (lub angielską z polską). Dodatkową motywacją jest mierzony czas i możliwość pobijania własnych rekordów:)
  6. GRAWITACJA - jest to połączenie nauki z zabawą. Musimy zapisywać słowa (zapisane na asteroidach) zanim asteroida uderzy w Ziemię. Gra ta jest dobrym sprawdzeniem naszej wiedzy oraz pomaga w ćwiczeniu pisania na klawiaturze:)

Przy każdym z powyższych zadań można wybrać język, w którym udzielamy odpowiedzi. Można to zrobić w opcjach (niebieski przycisk OPCJE po lewej stronie). Język polski zaznaczony jest czasami jako JĘZYK POJĘCIA, a język angielski jako JĘZYK DEFINICJI.

TREETOPS 2 – AUTUMNA (słownictwo)

TREETOPS 2 - numbers 1-20 (liczby od 1 do 20)

TREETOPS 2 - town (miasto)

TREETOPS 2 - Food and drink (jedzenie i picie)

TREETOPS 2 - winter (zima)

TREETOPS 2 - My money

Numbers 10-100 (dziesiatki)

TREETOPS 3 - państwa

TREETOPS 3 - magia (magic)

TREETOPS 3 - hobby (hobbies)

TREETOPS 3 - people (ludzie)

TREETOPS 3 - meal times (pory posiłków)

STEPS PLUS IV - unit 1 - Friends and family (przyjaciele i rodzina)

STEPS PLUS IV - rodzina

STEPS PLUS IV - My school (moja szkoła)

STEPS PLUS IV - My home (mój dom)

STEPS PLUS IV - Get moving (ruszaj się!)

There is czy threre are?

There is czy there are cz.2

There is czy there are cz.3

There is czy there are cz.4

Przyimki miejsca (prepositions of place)

Przyimki miejsca (prepositions of place) cz.2

STEPS FORWARD 2 – WELCOME (słownictwo)

STEPS FORWARD 2 - unit 1 – my friends (clothes)

STEPS FORWARD 2 - unit 1 - my friends (moi przyjaciele)

STEPS FORWARD 2 - unit 2 - my school (moja szkoła)

STEPS FORWARD 2 - unit 3 - music (muzyka)

STEPS FORWARD 2 - unit 4 - digital world (cyfrowy świat)

STEPS FORWARD 2 - unit 5 - nature (przyroda)

STEPS FORWARD 2 - unit 6 -my town (moje miasto)

STEPS FORWARD 3 - WELCOME (słownictwo)

STEPS FORWARD 3 - unit 1 – phrasal verbs (czasowniki złożone)

STEPS FORWARD 3 - unit 1 – health (zdrowie)

STEPS FORWARD 3 - unit 2 - shopping (zakupy)

STEPS FORWARD 3 - unit 3 - entertainment (rozrywka)

must czy have to?

must czy mustn't?

ENGLISH CLASS - Friends and family - unit 2 

ENGLISH CLASS - przymiotniki z -ed i -ing

ENGLISH CLASS - Animal magic (animals and body parts)

ENGLISH CLASS - Animal magic (charakter i inne)

ENGLISH CLASS - new technology - unit 4

ENGLISH CLASS - new technology - unit 4 - część II

ENGLISH CLASS - my home, my town

ENGLISH CLASS - my home, my town -cz.II

ZAIMKI OSOBOWE (osoby)

PHRASAL VERBS – czasowniki złożone

DOPEŁNIACZ ('s) - possessive 's

PLURALS – liczba mnoga

MUST czy HAVE TO?

MUST czy MUSTN'T?

MUST czy MUSTN'T? cz.2

MUST czy MUSTN'T cz.3

THERE IS czy THERE ARE

There is czy there are cz.2

There is czy there are cz.3

There is czy there are cz.4

Przyimki miejsca (prepositions of place)

Przyimki miejsca (prepositions of place) cz.2

VEGETABLES – warzywa

FRUIT – owoce

CLOTHES – ubrania

IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past participle – trzecia forma)

IRREGULAR VERBS – czasowniki nieregularne (Past Simple – druga forma)

ELEMENTARY VOCABULARY – (bardzo) podstawowe słownictwo

NUMBERS 1-100 - liczby od 1 do 100

Numbers 10-100 (dziesiatki)

(extra) CLOTHES- ubrania

Nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku

Przysłówki częstotliwości - adverbs of frequency

Zwierzęta - animals

Dom - house

Szkoła - school

Jedzenie - food

Miasto - town

Przyroda - nature

Kolory - colors

For czy since? (czas Present perfect)

 

TŁUMACZENIE ZDAŃ

Zadania utrwalające budowę zdań w poszczególnych czasach. Wystarczy przetłumaczyć zdanie na język angielski i kliknąć przycisk NEXT. Po skończeniu wszystkich zdań należy zatwierdzić zakończenie testu klikając na przycisk FINISH NOW, a następnie potwierdzić swój wybór przyciskiem CONFIRM FINISH NOW (pojawi się też wtedy wynik ze statystykami naszego zadania)

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

QUESTIONS - budowanie pytań

Must i mustn't w zdaniach

 

       KRZYŻÓWKI

Zachęcamy do rozwiązywania krzyżówek, aby w prosty i przyjemny sposób utrwalać pisownię angielskich słów.

FOOD - jedzenie

 

WYKREŚLANKI

Zachęcamy do rozwiązywania zadań polegających na wyszukiwaniu słów ukrytych w wykreślance. Zadanie to, podobnie jak powyższe krzyżówki, pomaga utrwalić angielskie słownictwo wraz z poprawną pisownią.

CLOTHES - ubrania

ANIMALS - zwierzęta

 

ŁĄCZENIE SŁÓW (pl-ang, ang-pl)

SPORTS - sporty

IRREGULAR VERBS ( PAST SIMPLE )- czasowniki nieregularne (czas przeszły)

 

Wybierz poprawną odpowiedź

FOR and SINCE (Present Perfect)

Present Perfect

Present Perfect cz.II

A czy AN? - przedimki

A czy AN? - przedimki - cz.II

 

  Uzupełnianie zdań

Present Perfect - uzupełnianie zdań

Present Perfect - uzupełnianie zdań cz.II

 

Nauka z YouTubem 🙂

Słownictwo do opisu wyglądu człowieka

Opis człowieka - przymiotniki w całych zdaniach

Zwroty angielskie dla poczatkujących

Przymiotniki - przeciwieństwa

Poprawna wymowa - najczęściej popełniany błędy

Lista czasowników nieregularnych na wesoło (RAP SONG) 🙂

Lista czasowników nieregularnych inaczej  - SP2 LISTĘ ZNA! 🙂 Rok 2014 🙂

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK II

JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK III

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PAST SIMPLE

PRESENT PERFECT

 

Przykładowe testy poziomujące

Przykładowy test poziomujący - dla uczniów klasy 6

 

  Przykładowe arkusze konkursowe

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap rejonowy

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap rejonowy

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Dla Szkoły Podstawowej - etap wojewódzki

Dziękuję za każdą z: monitoring pozycji odwiedzin 🙂

Daniel Kowalski