Przeskocz do treści

Dziennik elektroniczny

W szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny w systemie LIBRUS.
https://synergia.librus.pl/loguj
Dane dostępowe do dziennika rodzice i opiekunowie otrzymali od wychowawców klas podczas wrześniowych spotkań z rodzicami.

Ewentualne problemy z dostępem do systemu proszę zgłaszać wychowawcy klasy lub skontaktować się w tej sprawie z sekretariatem szkoły.

admin