Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
« POWRÓT

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017
 
 
Przewodnicząca:
 
Jessica Smurawa - 4d
 
Członkowie SU:
 
Szymon Stachowski - 6a
Gabriela Zandrowicz - 5c
 
Opiekunowie SU:
 
Beata Idaszek
Kamila Pieczyńska
 
 
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY   2016 / 2017
 
Cele:
 • rozwijanie samorządności,
 • kształtowanie postaw społecznych,
 • mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły,
 • rozbudzanie szacunku, umiejętności wyrażania wdzięczności za trud,
 • inspirowanie twórczych działań uczniów,
 • uwrażliwienie na estetykę, kulturę,
 • integracja społeczności szkolnej,
 • uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych.
Odpowiedzialni:
 • Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe,
 • opiekunowie SU (Beata Piwowarska – Idaszek, Kamila Pieczyńska).
 
Zadania na rok szkolny 2016 / 2017:
 
Wrzesień
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego (26.09.).
 • Zebranie nowych członków SU i przewodniczących klas, opracowanie har-monogramu działań SU na rok szkolny 2016/2017 (30.09.).
 • Dzień Chłopca – przygotowanie słodkiego upominku.
Październik
 • Dzień Edukacji Narodowej - zorganizowanie upominków dla pracowników szkoły (14.10).
 • Prowadzenie gazetek: informacyjnej oraz okolicznościowej na korytarzu szkolnym.
 • Zebranie opiekunów, przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6.
Listopad
 • Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej dla klas 4-6 (25.11.).
 • Święto Niepodległości – quiz historyczny ( pytania wywieszone na korytarzu, chętni uczniowie odpowiadają i wrzucają odpowiedzi do skrzyneczki).
 • Dzień Pluszowego Misia (25.11.).
 • Zebranie opiekunów, przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6.
Grudzień
 • „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – pomoc w zorganizowaniu paczek dla dzieci z rodzin z trudną sytuacją materialną.
 • Dzień w czapce Mikołaja (6.12.).
 • Wykonanie kartek świątecznych z życzeniami dla pracowników szkoły.
 • Zebranie opiekunów, przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6.
Styczeń
 • Wywieszenie gazetki na temat „Bezpieczne ferie zimowe”.
 • Zorganizowanie dyskoteki karnawałowej dla klas 4 – 6 (26.01.).
 • Zebranie opiekunów,  przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6.
Luty
 • Poczta walentynkowa – rozdanie zebranych wcześniej kartek z życzeniami (14.02.).
 • Dzień w kolorze czerwonym (14.02.).
 • Zebranie opiekunów, przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6.
Marzec
 • Dzień Kobiet - zorganizowanie upominków (częstowanie cukierkami).
 • Dzień w Kolorze Zielonym (17.03.).
 • Dzień Wiosny (21.03.) – uczniowie prowadzą zajęcia, Dzień Piżamy.
 • Wielkanocny Zajączek- pomoc przy zorganizowaniu paczek dla dzieci z rodzin z trudną sytuacją materialną.
 • Zebranie opiekunów,  przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6.
Kwiecień
 • Światowy Dzień Zdrowia (7.04.) – konkurs plastyczny.
 • Święto Konstytucji 3 maja – przygotowanie krótkiej scenki przez uczniów, np. w formie wiadomości telewizyjnych i przybliżenie wszystkim klasom znacze-nia tego święta (28.04.).
 • Zebranie opiekunów,  przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6.
Maj
 • Dzień Dobrych Uczynków (19.05.).
 • Zebranie opiekunów, przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6 (9.05.).
Czerwiec
 • Pomoc w organizacji balu absolwentów naszej szkoły.
 • Dzień Dziecka 1.06. (np. zajęcia prowadzone przez dzieci)
 • Zebranie opiekunów, przedstawicieli SU oraz przewodniczących klas 4 – 6.

 

« POWRÓT