Przeskocz do treści

Wielkopolska „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Moja ojczyzna jest obecna w nas
zasobami wartości, które gromadziły pokolenia
I my przez całe Życie”.
fragment „Małej Ojczyzny” Jana  Sabiniarza

 

12 grudnia 2017 roku odbył się etap szkolny XXII KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE. Celem tego konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku
z regionem.O randze konkursu świadczy to, że we współorganizację zaangażowani są Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.

Do etapu powiatowego, który odbędzie się 5 marca 2018 roku  zakwalifikowali się następujący uczniowie:
klasa IV: 1. Maria Golec z 4s, 2. Zofia Idaszek z 4s, 3. Wiktor Deiksler z 4e
klasa V: 1. Dawida Kaczmarek z 5s, 2. Kacper  Wołoszyn z 5c
klasa VI: 1. Kajetan Buziak z 6e

 

 

 

szkolny organizator Konkursu: Elżbieta Nowik