Przeskocz do treści

Konkurs Informatyczny AVATAREK

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas V – VII oraz III gimnazjalnych do udziału w eliminacjach szkolnych konkursu AVATAREK, które będą odbywały się w dniach 11-15 grudnia. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wśród uczniów oraz ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych.Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością zagadnień informatycznych wykraczających poza podstawę programową. Etap eliminacyjny polega na indywidualnym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Czas trwania testu: 30 min. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 30. Test przeprowadzony zostanie w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-learningowej MOODLE podczas lekcji zajęć komputerowych oraz informatyki. Szkolna Komisja Konkursowa na podstawie otrzymanych wyników ustalali trzyosobowy zespół, który będzie reprezentował naszą szkołę w etapie półfinałowym konkursu, który zostanie przeprowadzony w Rokietnicy. WSZYSTKIM ŻYCZYMY POWODZENIA 🙂

Alina Krajewska-Grobelna